Mekler i lufta - helfigur
Mona Nann Hjelde i kabinuniformen

Marit Nann Hjelpe holder til i Bodø og trives med å mekle. Widerøs blad «Bak uniformen» synes meklervervet hennes var så spennende  at de har brukt en hel side på henne i siste nummer av bladet.   

Hjelde forteller at når kabinuniformen er av, bruker hun mye av sin fritid til nettopp å mekle. I fjor ble det rundt 20 saker – og hver sak kan bety flere møter med de samme partene.

-Ofte dreier deg seg om ungdom som har kommet på kant med loven. Det kan være hærverk, nasking, alvorlig mobbing, rusler og vold, men jeg har også meklet i nabokonflikter og saker med familievold, forteller Marit Nann Hjelde til bladet. Hun er ikke i tvil at konfliktrådet ofte får til gode løsninger, slik at saken kan avsluttes uten at den blir stående på rullebladet til ungdommen. Den sistnevnte gruppa er hun forresten imponert over.

-Ungdommene er flinke til å se løsninger på problemene de har havnet i. Selv har jeg lært meg at alle saker har to sider. For meg som mekler er det viktig å holde seg nøytral. Jeg lytter og respekterer folks forskjelligheter, sier Marit som innrømmer at hun også kan bli rørt av å se hvor bra resultater meklingsmøter kan gi.

Nå flyr hun videre til en ny fire-års-periode i meklervervet.

 

                                                                                              www.konfliktraadet.no

Mekler Mona med kr- plakat
Store deler av fritida bruker hun i konfliktrådet
Tips en venn Skriv ut