Norges system med konfliktråd, mekling og ungdomsstraff er det mange nasjoner som er interessert i. Foruten besøket fra Kosovo, har det vært to delegasjoner  fra Bulgaria i høst, ansatte i konfliktrådet har møtt fagfolk fra Estland og medarbeidere fra konfliktrådet i Norge har vært i Tallinn og Danmark for å holde foredrag og work-shop. På nyåret skal norske meklere lære opp meklere i Bulgaria. 

Agron 3 pp
Aktuelle meklingsinformasjon ble oversatt til kosovoalbansk

Ble informert på eget språk

At delegasjonen fra Kosovo fikk en god innføring i systemet i Norge, skyldes ikke minst at her møtte de en av sine «egne.» Tidligere Kosovo-flykning, Agron Tahiri, er rådgiver i Konfliktrådet i Vestfold og han kunne informere på deres eget språk og være tolk ved spørsmål. I Vestfold møtte kosovoalbanerne også representanter fra politiet.

-Vestfold fylke er nesten like stor som Kosovo, men med en befolkning som tilsvarer tolv prosent av Kosovos befolkningen. Vi klarte å finne noen sammenlignbare forhold, men også store forskjeller selvsagt,  sier Agron Tahiti, som er stolt av egne landsmenn som nå er i gang for å legge til rette for alternative og fredelige måter å løse konflikter på i lokalsamfunnet.

I følge Ramadan Byytygi som var det et godt og velfungerende juridisk system i landet hennes fram til 1990. Siden har det vært ulike krefter som har dratt i ulike retninger. Mens det nå jobbes for å få til et godt demokratisk system igjen. Studieturen til Norge var et ledd i å skaffe seg kunnskap om ulike alternativer for konfliktløsning.

Agron 2
En stor delegasjon kosovoalbanere besøkte bl.a. Konfliktrådet i Vestfold.
Tips en venn Skriv ut