_MG_3161-2

Kravet på
kr. 45 000 ble frafalt

Fire  gutter på 12 år hadde tatt seg inn i et nedlagt industribygg, gått opp på taket og knust takvinduer som var spesiallaget og svær dyre.

Huseier var direktør i et stort norsk konsern og reiste langt for å stille i møtet. Han var på forhånd svært klar på at skadene skulle erstattes av guttene. Det ble et sterkt møte med svært alvorlige gutter.  Guttene hadde vært ute og syklet og svingte innom den nedlagte fabrikken, som de trodde «ingen eide». De beskrev detaljert og inngående hva de hadde gjort.  Fabrikkeieren fortalte hvor farlig det var å leke på dette området og hvilket arbeid det hadde vært å rydde etter dem. Han sa hva skadeverket kostet, og hvor mye de ansatte i konsernet måtte jobbe for å dekke de ekstra utgiftene. Konsernet hadde ansatt en mann som hadde tilsyn med bygningene og han ble svært lei seg da han så hva som hadde skjedd.

Guttene måtte reflektere over «hvem tror dere er berørt av det som er gjort?» og i møtet så de også at «hain Erlend» (direktøren) var synlig berørt, noe som tydelig gjorde inntrykk.

Guttene beklaget overfor huseieren det de hadde gjort, og viste både med kroppsspråk og tale at de var sjokkerte over beløpets størrelse. Direktøren ba om en pause da vi kom til det punktet at avtalen skulle skrives. Han drøftet saken med meklerne, fikk litt tid for seg selv, og frafalt hele kravet. Avtalen ble signert og partene ble enige om at de heretter ikke skulle ta seg inn på fabrikkområdet, og dersom guttene så noen som oppholdt seg der skulle de varsle politiet.