Gry 1
Gry Aakre Tellum

Ingen liker deg

Tenk deg at du er ungdom og når det piper i mobiltelefonen din kan du lese meldingen Alle guttene i klassen synes du er feit og jævlig. Ingen som liker deg. Alle hater alt med deg. Eller Det er faen ikke noen som har lyst på en så feit og stygg jente som deg. Hva kan sånne meldinger gjør med en tenåring?
-Konsekvensene kan bli enorme. De kan miste lysten på å gå på skolen og unnlate å delta på sosiale aktiviteter. Noen blir deprimerte og orker ikke å møte eller snakke med noen. Det er lett å tro at det stygge som skrives er alles oppfatning, sier Gry Akre Tellum som også får høre om redselen for at bilder og filmen kan dukke opp igjen i situasjoner som kan blir veldig pinlige.

Ofte blir foreldre fortvilete vitner til ungdommen som sliter, og ofte er de uvitende om hva som konkret skjer. Det er ikke uvanlig at noen mobbeoffer prøver å skåne egne foreldre for skammen og fornedrelsen de opplever

Lettelse etter møtet

Konfliktrådet får ofte saker som omhandler nettmobbing – enten overført fra politiet eller at de involverte i slike konflikter henvender seg direkte til et av de 22 konfliktrådene. Konfliktråd er frivillig slik at alle må samtykke. Gry Akre Tellum karakteriserer meklingsmøtet som en arena hvor ungdommen kan treffes i en upartisk og strukturert møteform hvor alle blir sett og hørt.

-Det er vanskelig og krevende for alle parter på møtet å sette ord på det som har vært sagt og gjort. Men det ser ut til å være av stor betydning at alle snakker ut fra seg selv. Dette åpner for empati og forståelse for offerets situasjon. Ikke sjelden er ungdommen veldig lettet etter et møte hvor de har fått snakket om det som har skjedd og hvordan de skal forholde seg til hverandre i framtida, sier Gry Akre Tellum.
-Hvordan kan du som megler være sikker på at meglingsmøtet ikke blir et nytt overgrep?
-Det er alltid to meglere i slike saker for å ha god oversikt over situasjonen. Vi har dessuten forberedende møter med partene enkeltvis hvor vi forsikrer oss om at mobberne tar ansvar for det negative han eller hun har gjort mot offeret og at de virkelig ønsker å rette dette opp igjen

Avtaler

Møter som omhandler vanskelige saker som mobbing og trusler kan vare i flere timer. Hovedformålet er at de får snakket ut, fått et innblikk i følelsene og eventuelt få en avtale om hvordan de skal forholde seg til hverandre i framtida. Det gjøre det lettere å møtes igjen og ha en grei tone.
-Men jeg skulle ønske at flere tenkte på konsekvensene av tastetrykkene sine før nedsettende bilder og tekst om andre personer ble lagt ut, sier Gry Akre Tellum.

 

                                               www.konfliktraadet.no

Tips en venn Skriv ut