Iren nilsen
Irèn Nilsen svarer på vegne av konfliktrådet

Siden 2013 har konfliktrådet vært en del av dem som betjener svartjenesten for ungdom. Mange tusen spørsmål kommer inn til Ung.no i løpet av året – og noen av dem omhandler spørsmål som går på lovbrudd, frykten for å ble anmeldt – eller råd om hva de bør gjøre i en vanskelige situasjon

Jeg stjal en vare fra en butikk, nå angrer jeg bør jeg levere den tilbake?

-Det som går igjen er at ungdommene søker svar på hvordan de skal håndtere en situasjon som allerede har oppstått. De vil vite hvilke muligheter har de til å gjøre opp for seg og hvem som kan hjelpe. Vårt ansvar er å veilede ungdommen, motivere til å ta «kloke valg» og gi de korrekt relevant informasjon oppimot den situasjonen de står i, sier Irèn Nilsen som er en av to som svarer på spørsmålene. Hun er konfliktrådsleder i Midtre Hålogaland og sammen med Therese Hodneland i Konfliktrådet i Sør-Rogaland sørger de for at ungdommene som spør får svar i løpet av to-tre dager. En ekstragevinst er det at gjennom spørsmålene får de innblikk i hverdagsutfordringene til ungdommene.

En venn «lånte» meg penger, men sa aldri noe om at jeg måtte betale tilbake, nå får jeg beskjed om å betale alle pengene på en gang, og jeg har ikke mulighet til det, hva kan jeg gjøre?

Irèn Nilsen forteller at det er med en viss ydmykhet at hun logger seg på svarpanelet til Ung.no hver morgen året rundt.

 - Vi er godt vant til å fortelle om konfliktrådet til folk flest, men her må vi nok stoppe litt ekstra opp og være på vakt når vi svarer ut spørsmål som er av stor betydning for en ung leser. Det gjør at vi i svarpanelet må være skjerpet til enhver tid, ta alle spørsmål på største alvor og bidra til at ungdommen som henvender seg opplever å bli sett, forstått og anerkjent. 

En elev i klassen min har Photoshopèt et bilde av meg og en annen elev i en type som kan virke som en voldshandling. Kan jeg anmelde dette? 

Ung.no er det offentliges informasjonskanal for ungdom. Her får ungdommene svar på det de lurer på – og mange sender inn spørsmål. Bare i 2. kvartal av 2018 er det registrert 4,2 millioner besøkende/økter på nettsida, mens det er sendt inn over 16 000 spørsmål. Nettstedet er drevet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 

 Jeg og noen kompiser skal møte i konfliktrådet etter en krangel med noen andre, jeg vil helst ikke sladre på kompisene mine og nå er jeg redd for hva de vil spørre meg om i møtet, vil helst ikke skape mere bråk. Hva gjør jeg?

…og de får svar – både råd og info om hva som skjer i et konfliktrådsmøte.

                                                                www.konfliktraadet.no

Tips en venn Skriv ut