ingress Gro j

mye oppmerksomhet
Mange besøkte vår stand i fjor. Kirsti Gauslaa informerte.

Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging (Kfk) er en del av Konfliktrådet og har som samfunnsoppdrag å bidra til kunnskapsbasert kriminalitetsforebygging, både nasjonalt og lokalt.

Sammen med Kriminalomsorgen vil vi tirsdag formiddag presentere trender, tall og utfordringer under tittelen «Unge i konflikt med loven – det er håp!». På Thon Hotel blir det fakta- og meningsutveksling om det som har preget kriminaldebatten og overskriftene det siste året. Hvem er de unge lovbryterne, hvilke straffereaksjoner har vi i dag, hvilke virkemidler burde myndighetene ideelt sett ha og hva virker når målet er å gi de unge lovbrytere en ny hverdag uten kriminalitet?

Foruten konfliktrådets direktør Christine Wilberg og direktør Lise Sannerud i Kriminalomsorgen, er det invitert aktører fra Bufdir, RVTS og KRUS, som sammen skal belyse utfordringene og mulighetene vi står overfor for å bistå unge lovbrytere til å avstå fra kriminalitet.   

velkommen til au  jpg
Konfliktrådet -som en viktig samunnsaktør, ble ønsket velkommen av lederen i programkomiteen Øystein Djupedal da vi var på Arendalsuka for første gang. Her sammen med David Hylland.

Teater om vold

«Du trenger ikke være redd for meg mer» er tittelen konfliktrådet har satt på arrangementet som foregår onsdag formiddag på Appelscenen på Teaterplassen.

En voldshendelse oppleves dramatisk for alle involverte og hvordan kan konfliktrådet bistå i slike saker? Via teatersport (improvisert) teater får du et innblikk i en voldshandling og hva som senere skjer i meklingsrommet. En konfliktrådsmekler, en konfliktrådsleder og politi deltar. Voldssaker er den desidert største sakskategorien i konfliktrådet. Erfaring viser at både voldsutøver og den som er blitt utsatt for voldshandlingen, kan ha mye å hente på å møtes i trygge omgivelser i konfliktrådet.   

Det er påmeldt i alt 200 stand og innmeldt 1200 arrangementer på årets Arendalsuke.

                                        www.konfliktraadet.no

fra satnd jpg
I valgåret 2019 blir det særlig viktig å informere politikere som er på plass i Arendal. Her fra et tidligere år der konfliktrådets Berit Hagen grep fatt i daværende AUF-leder Mani Hussaini.