Fengselskurs Halden med Morten Rønne jpg
Morten Rønne fra Konfliktrådet i Østfold kurset innsatte i Halden fengsel

-Jeg sa på forhånd at de kommer ikke til å lære noe de ikke visste fra før, men jeg lovte dem aha-opplevelser! sier konfliktrådsleder Ethel Fjellbakk Wright som holdt kurset sammen med rådgiver Morten Rønne.  De to loset deltakerne gjennom oppgaver som har fokus på hvor mye kroppsspråket kan bety, hvordan vi tolker forskjellig – samt paraspråk som illustrerer hvordan stemmeleie og annet kan gjøre at like ord blir oppfattet forskjellig.

Konfliktrådet i Østfold – sammen med flere andre konfliktråd i landet – har et tett samarbeid med fengslene slik at de som soner sin dom der skal få informasjon om tilrettelagte samtaler med offeret for den kriminelle handlingen – eller andre personer de trenger å snakke med. Et liknende kurs som ble holdt i Halden fengsel for en tid tilbake, førte til at åtte av de ti deltakerne i etterkant av kurset kontaktet konfliktrådet for bistand i sin sak. Derfor brukes de siste timene av kurset om kommunikasjon og konfliktløsning til å snakke om hva konfliktrådet kan gjøre.

-Det er viktig at de innsatte får tillit til oss. I konfliktrådet er vi upartiske. For å møte offeret må de ha tillit til hvordan konfliktrådet jobber. Vi prøver også å skape en forståelse for hvorfor det kan være bra å ta det vanskelige skrittet og møte den eller de personene som ble utsatt for den kriminelle handlingen som altså er årsak til at de nå sitter i fengsel, sier Fjellbakk Wright.

 www.konfliktraadet.no

                                                                               

 

Tips en venn Skriv ut