Kristin 2
Kristin Paulsen fra Konfliktrådet i Buskerud informerte de innsatte på Ila hva konfliktrådet kan bistå med.

Konfliktrådets stand ble hyppig besøkt av innsatte og det ble mange samtaler. Av erfaring vet konfliktrådet at noen innsatte har behov for å møte den som ble utsatt for den kriminelle handlingen – eller familiemedlemmer, arbeidsgivere eller venner for om mulig få gjenopprettet brutte relasjoner. Rådgiverne Kristin Paulsen og Sigrid Camilla Pedersen fra henholdsvis konfliktrådene i Buskerud og i Oslo/Akershus fikk i løpet av dagen sagt mye om mulighetene for slike møter og hvordan det legges opp.

 

 

Fikk litt å tenke på

-Flere benyttet muligheten til å fortelle hva de var dømt for, og enkelte hadde lurt på om de kunne eller burde medvirke til at etterlatte kunne få mulighet til å stille spørsmål og få svar, og kanskje komme noe lettere videre, sier Sigrid Camilla Pedersen som også kunne svare ja på spørsmålet om konfliktrådet får henvendelser fra pårørende og andre utenfor fengselet – som ønsker å møte en som soner sin dom.

-Jeg hadde absolutt følelsen av at noen fikk litt å tenke på. De som i etterkant ønsker at vi skal ta kontakt med den de ønsker å møte, sender henvendelsen til oss via sin kontaktbetjent i fengselet, sier Sigrid Camilla Pedersen som presiserer at det ligger et stort arbeid med forhåndssamtaler og annet før det eventuelt kommer til et møte.

Tilbakeføringskoordinator på Ila ser at slike møter kan være rehabiliterende – og de håpet derfor at det i etterkant av temadagen vil komme henvendelser fra innsatte. «Trygghet gjennom endring» er et viktig budskap for Ila. Det er 124 plasser fordelt på 12 avdelinger. Over halvparten av plassene er tilrettelagt for forvaringsdømte fra hele landet

ILA
124 soner sin dom på Ila Fengsel

Tilbud i mange fengsler

Godt over halvparten av landets 22 konfliktråd har et tilbud til innsatte i fengslene i sitt eget distrikt. Det har skjedd en stor utviklingen siden Konfliktrådet i Agder i 2003 gikk inn i fengselet. Først som et treåring prosjekt i Arendal Fengsel – og i dag som et tilbud som er i ferd med å spre seg over hele landet.

Fengsel og konfliktråd har - til tross for hvert sitt ytterpunkt – sammenfallende interesser i å forebygge nye lovbrudd og bidra til rehabilitering av dem som har begått lovbrudd. Målet er å redusere skaden som er oppstått i kjølevannet av den kriminelle handlinger. Konfliktrådet inviterer til samtaler som temaer knyttet til konflikter og konfliktløsning – og bistår også innsatte dersom de ønsker å møte dem som ble utsatt for voldshandlingen, innbruddet, truslene eller andre forhold. En innsatt sa det slik da han hadde møtt to av dem han påførte skade under en alvorlig kriminell handling: «For å komme videre i livet trengte jeg å si unnskyld til dem»

Noen konfliktråd holder jevnlige informasjonsmøter i fengslet, og konfliktrådet bli stadig invitert til informasjonsdager slik de ble på Ila for noen dager siden.

                                          www.konfliktraadet.no

Tips en venn Skriv ut