Konfliktrådet i Troms søker mekler i Lyngen, Storfjord, Bardu og Målselv

Mekling er en statlig tjeneste som tilbys i alle kommuner i Norge og på Svalbard. Nå trenger vi flere meklere i Troms.

Det finnes ca. 600 konfliktrådsmeklere i Norge. Meklervervet er knyttet til den kommunen mekleren bor i. Ved utvelgelse blir det lagt vekt på personlige egenskaper, som evnen til å takle mellommenneskelige problemer og evnen til å være upartisk. Mekler må ha tillit i lokalsamfunnet.

Å være mekler er en interessant oppgave der du møter mennesker i alle aldre som ønsker å snakke med andre for å løse konflikter. Som mekler lærer du mye om konfliktløsning, men også mye om deg selv. Mekler har ansvar for å ta kontakt med partene i saken, gi informasjon via forsamtaler, tilrettelegge for samtaler, lede møtene og  mekle mellom parter samt godkjenne avtalene partene kommer fram til.

Det kreves ingen formell utdanning, men meklere må være over 18 år og ha plettfri vandel.

Meklere oppnevnes for fire år. Å være mekler er et betalt verv som lønnes på timebasis. Nye meklere gjennomgår konfliktrådets egen opplæring.

Søknadsskjema for meklerverv og mer informasjon om konfliktrådet finner du på  www.konfliktraadet.no

 Spørsmål kan rettes til konfliktrådet i Troms v/leder Arna Beate Hansen tlf 22 77 73 16

e-post arna.beate.hansen@konfliktraadet.no

Tips en venn Skriv ut