Det sier Tudor Lakatos som vet at han og hans organisasjon Vestre Rroma har sikret skoleundervisning noen måneder til, etter at han mottok femti tusen norske kroner fra konfliktrådet i Norge. 15 barn og unge kommer til hans private hjem i landsbyen Somcuta Mare i Romania, tre dager i uka. Her og i et hus i nabolaget som for øvrig er bygd for norske penger - undervises det i data, musikk og rettskriving. Tre lærere bidrar for å gi ungene opplæring slik at de kan gå videre på andre skoler når den tiden kommer.Tutor med gitar.jpeg

Analfabeter

I den offentlige skole er det ikke sjelden at rombarn forlater skolen som analfabeter. Mange forstår ikke det rumenske språket godt nok, foreldrene vil heller ha dem hjemme til å utføre arbeidsoppgaver der eller de må bli med foreldrene til utlandet for å tigge på gata. Landsbyen Somcuta Mare teller ca. tusen innbyggere, men kun fire av dem har fast jobb. De som har brukt tida på tigging i andre land, viser det ved nybygde store hus. Kontrasten er stor til de aller fattigste som bor i svært dårlige hus – og som heller ikke har tigging som en mulighet. De har ikke penger til reisen engang.  De 15 elevene hos Tudor, kommer fra hjem der familiene sliter og ungene i noen tilfeller må klare seg selv. En gang i måneden får de utdelt klær. En slikt «lokkemiddel» er nødvendig ifølge Tudor, inntil foreldrene og elevene skjønner betydningen av undervisningen i seg selv.elever utenfor skolebygning.jpeg

Blanche Majors Forsoningspris

Konfliktrådet i Norge ble i desember tildelt Blanche Majors Forsoningspris for 2013. Det er Aktive Fredsreiser som står bak prisen som deles ut hvert år. Året før konfliktrådet fikk prisen, gikk den til Kronprins Haakon. Begrunnelsen for tildelingen av prisen til konfliktrådet, er det arbeidet som gjøres med å skape forsoning og fredelige relasjoner mellom personer.  Konfliktrådet har hele tiden vært klar på at pengene skulle gis videre – og med tiggeproblematikken i Norge ble det meningsfylt å gi penger til organisasjonen som prøver å hjelpe rombarn til en bedre framtid.  Konfliktrådet som jobber mye med ungdom, vet godt om hvilke tiltak som kan forhindre kriminalitet. Tudor Lakatos som er en kjent sigøynersanger og musiker, har heller aldri vært i tvil om at nøkkelen er utdannelse. Via kontakter har han fått reparert datautstyr som er tilsendt fra Norge – og på pc-skjermene er det engelsk det går i. Et språk han mener det er nødvendig at ungene lærer seg. Utdeling av diplom.jpeg

Prisen konfliktrådet fikk, er oppkalt etter Blanche Major – en jødisk kvinne som etter å ha mistet hele sin familie i Auschwitz, kom til Norge i  -47 og levde sitt liv her inntil hun nylig døde. Hun engasjerte seg som tidsvitne for å fortelle ungdommer hva som skjedde i konsentrasjonsleirene. Under overrekkelsen i skolestua i Somcuta Mare der foreldre, lærere og elever var tilstede, dro assisterende direktør i konfliktrådet i Norge Siri Kemeny, linjene tilbake til jødene som har mye av den samme historien som romfolket. Videre ga hun honnør for ideen, kreativiteten og pågangsmotet til Tudor for at han har satt i gang skolen. At Tudor har fått økonomiske midler fra Norge til å starte opp, skyldes at han gjennom flere opptredener med sin sigøynermusikk her i landet, har fått kontakt med personer som ønsker å bidra.  I musikktimene bidrar han selv med å gi rombarna en forståelse og stolthet av egen kultur, mens dataundervisning samt skrive- og lesetimene har som formål at de skal klare seg i et samfunn utenfor romlandsbyen.

Med konfliktrådspengene er det midler nok til å holde på noen måneder til. Imens håperTudor og hans hjelpere på en mer langsiktig økonomisk plan slik at både de 15 elevene og flere, kan få tilbudet som kan være med å gi dem en bedre framtid – både materielt og ved at de kan bli bedre i stand til å kjempe for romfolkets rettigheter uten å bli diskriminert slik de nå blir i mange deler av Europa.

-Med skolegang kan dere bli hva dere vil, sa Siri Kemeny med klar beskjed både til elevene og de av foreldrene som hadde benket seg i skolestua under overrekkelsen. Undervisning med lærer.jpeg

Tøffe vilkår.jpeg

Tips en venn Skriv ut