Idrett handler mest om glede, engasjement, samhold og fysisk aktivitet. Men der mange er samlet, oppstår det også konflikter. Tyveri fra garderobe, trusler mot styremedlemmer, krangel rundt dugnad, munnbruk spillere imellom, foreldre som klager, hærverk på klubbens eiendom, utskjelling på sosiale medier og voldshandlinger er saker som er meldt til konfliktrådet de siste årene. Likevel er både Norges Idrettsforbund og Konfliktrådet enige om at i langt flere saker kunne meklingsmøter vært til god hjelp.

Landslagstrener med bakgrunn som mekler

Roger Finjord - trener for Norges kvinnelandslag i fotball – er enig. Alt for flere år siden tok han til orde for at konfliktrådet med sin kompetanse burde spille en større rolle i idretten når det gjelder å løse konflikter.  Og han vet hva han snakker om – siden han har en bakgrunn som mekler i Konfliktrådet i Vest-Finnmark.

- Det kan være uenigheter innad i klubben – eller klubbene imellom – som skaper problemer. Kritiske uttalelser på sosiale medier om dommer og dommeravgjørelse kan skape vond stemning. Også i forholdet til foreldre kan konfliktrådet være en ressurs. Brukt på riktig måte så er foreldrene helt suverene, samtidig som noen kan trenge hjelp til å se sine egne unger i en helhet, sa Roger Finjord i et intervju i 2012. Han var helt klar på at konflikter bør det rydde opp i så fort som mulig – siden det etterlater seg så mye negativt når ikke det skjer.

fotball og sko 1

Eksempler på saker

To ungdommer blir tatt for hærverk og grovt tyveri fra en kiosk som tilhører et idrettsanlegg og som drives av idrettsklubben i en liten kommune. Saken blir politianmeldt og sendes konfliktrådet med samtykke fra ungdommene og deres foreldre. Ungdommene angrer og ønsker å gjøre opp for seg. I avtalen blir det enighet om at de to skal hjelpe til med å rydde og holde rent på et område rundt banen - samt på tribunen og selve arenaen. De skal møte opp og utføre dette arbeidet ti ganger og hver gang skal de holde på 1-2 timer. Lederen i Idrettslaget ønsker selv å følge opp arbeidet. Når avtalen er innfridd er han nøye på at ungdommene som bor i lokalmiljøet blir innlemmet i klubben igjen.

Så var det en overivrig pappa som i høye ordelag kritiserte datterens trener. Det ble etterhvert så vanskelig at styret i klubben ba dem møte i konfliktrådet. Her møttes faren, treneren og noen av ungdommene og deres foreldre. I møtet ble de enige om noen kjøreregler – og hva de skulle si til ungdommene i klubben i etterkant av møtet.

Voldssak og tyveri

En voldssak kom til konfliktrådet etter at en fotballkamp endte med at en av spillerne slo til en fra motstanderens lag i det de skulle takke for kampen. Årsaken var mange skjellsord som var sendt mellom de to mens de var på banen. De andre spillerne begynte å blande seg inn og dette kunne blitt en stor slåsskamp om ikke treneren hadde skilt dem. Offeret med verge anmeldte saken – og alle sa ja til konfliktråd når politijuristen foreslo det. Guttene, foreldrene og treneren møttes til forsamtaler og mekling. Avtalene i møtet ble at gjerningspersonen ba om unnskyldning og at de to involverte skulle fortelle innad i laget om hva som hadde skjedd i møtet. Ikke minst fra det viktig for dem å snakke sammen siden lagene naturlig nok skulle møtes på banen igjen.

I et fotballag som hadde vært på turnering utenlands, ble det på båten hjem oppdaget at et par av guttene hadde stjålet fra boder på turneringsområdet. Det var ikke aktuelt å finne tilbake til de som eide bodene, men guttene møtte noen av lagkameratene, treneren, lederen av klubben og foreldre i konfliktrådet. Det gjorde inntrykk når de fra sine lagkameratater fikk beskjed om at de ikke ville spille sammen med tyver, når lederen i klubben sa noe om hvilket rykte klubben kunne bli utsatt for – og ikke minst når treneren tok til tårene og sa hvor lei seg han var for at noen av «hans gutter» hadde stjålet.

                                            www.konfliktraadet.no

Tips en venn Skriv ut