Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging

Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging (Kfk) er en del av Konfliktrådet og har som samfunnsoppdrag å bidra til kunnskapsbasert kriminalitetsforebygging, både nasjonalt og lokalt.  

 Nettsiden finner du her