Agron jpg
Agron Tahiri - leder av Konfliktrådet i Vestfold

Avisa Gjengangeren i Horten omtalte for kort tid siden en sak under overskriften  «Salg på Finn ble dyrt» og det handlet om en mann som solgte en mobiltelefon via nettet. Da telefonen ble hentet hadde ikke kjøperen med seg hele kjøpesummen, og det ble enighet om at restbeløpet på 750 kroner skal betales seinere. Da det ikke skjedde bestemte kjøperen seg for å anmelde saken til politiet. Etter at ha fylt ut et skjema her gikk saken til namsmannen. Etter mange uker kom det svar fra namsmannen at et ikke var noe å hente fra saksøkte. Samtidig fikk han beskjed om å betale inn et rettsgebyr på ca. 1800 kroner – noe selgeren var lite fornøyd med.  

Agron Tahiri – leder av konfliktrådet i Vestfold – sier at dette er typisk sak som kunne vært behandlet i konfliktrådet.  Konfliktrådet er gratis for partene – noe Forliksrådet /Namsmannen ikke er.

Leserinnlegg

Her er leserinnlegget fra konfliktrådet som er gjengitt i Gjengangeren:

I Konfliktrådet er det partene selv som prøver å finne fram til en løsning uten at noen andre «bestemmer». Noen ganger kan det være fornuftig dersom partene skal ha noe med hverandre å gjøre i framtida, andre ganger kan det være viktig å få igjen avtalt sum for kjøpet. Konflikter har lettere for å eskalere og det kan bli ekstra kostnader når advokater/rettssystemet kommer inn og gir én rett og en annen feil.

I konfliktrådsmøtet sitter selger og kjøper ved samme bord, sammen med en mekler. Det viser seg ofte at i slike møter kommer partene fram til en løsning de begge kan godta og lage avtaler som innfris. Å maile fram og tilbake – eller sende sinte SMS’er ved ikke innfridd avtale- fører sjelden til noe godt. Det er mange penger å spare hvis løsningen kommer i meklingsmøtet i stedet for at andre instanser kontaktes. Saken kan trygt meldes inn til Konfliktrådet ved å ta direkte kontakt eller benytte seg av elektronisk innmeldingsskjema på våre nettsider: (http://www.konfliktraadet.no/henvendelsesskjema.315725.no.html). Bruktkjøp på nett ofte kan innebære at partene er bosatt forskjellige steder i landet og her kan Konfliktrådet legge til rette for meklingsmøter på skjerm. Konfliktrådene i alle fylker har utstyr til skjermmøte og dermed sparer vi partene for reiseutgifter.

Konfliktrådet er frivillig – det betyr at partene når som helst kan avbryte møtet om de ikke føler at det fører fram og så ta det videre i etterkant (evt. til Forliksrådet). Derfor er det mye å vinne på først å forsøke å behandle saken i Konfliktrådet.

                                                        www.konfliktraadet.no

Tips en venn Skriv ut