ungdommer på idrettsplass web
To ungdommer som gjorde hærverk, "betalte tilbake" ved å rydde på stadion. (foto: Max Emanuelson)

Kiosken legger i nærmiljøet til en av de to ungdommene, mens den andre har nær familie i området.  Kort tid etter hendelsen er de to i avhør hos politiet sammen med sine foreldre.   De innrømmer det de har gjort og ønsker å gjøre opp for seg. Saken blir sendt konfliktrådet sammen med samtykke fra begge parter.

Megler har først formøter med partene hver for seg. I meglingsmøtet tar begge tenåringene ansvar for det de har gjort. De forteller representanten for idrettsklubben at de angrer og de vil gjerne gjøre opp for seg. At de brøt seg inn i kiosken betyr at det er gjort skade på vindu, lås og dør – samtidig som kioskvarene for lengst er gitt bort eller spist. Når det kommer opp et forslag om at de kan gjøre en dugnadsinnsats for idrettslaget så vil de gjerne det. 

Ryddeavtale

Det blir enighet om at de to skal hjelpe til med å rydde og holde rent et område rundt og på tribunen - og selve arenaen. De skal møte opp og utføre dette arbeidet ti ganger og hver gang skal de holde på 1-2 timer. Representanten som møter i meklingsmøtet på vegne av idrettsklubben avtaler tid og sted for første gang de skal komme til idrettsbanen – slik at han kan være med å gi ungdommene samt foreldrene en omvisning på anlegget og vise hva som skal ryddes.  Det blir også gjort avtale at ungdommene skal møte en fra idrettslaget hver gang de jobber, og skulle det være en gang det ikke lar seg gjøre skal en av foreldrene være med.  Det avtales også at idrettslaget ordner med sekker, mens de selv tar med arbeidshansker.

Avtalen følges opp, og hele avtalen ble innfridd. Den av ungdommene som bor i lokalmiljøet blir innlemmet i klubben. Representanten for idrettslaget sier at det var en av årsakene til at de ønsket å ha saken i konfliktrådet. Nemlig å få ungdommen med i aktiviteter der – og på den måten antagelig stoppe hærverk og tyveri. Hun som ikke bor i området får beskjed fra idrettslaget at hun er velkommen til å være med når hun er på besøk hos familien sin.

                                             www.konfliktraadet.no

 

Tips en venn Skriv ut