til fb-kommentar

 Det gjør heller ikke de mange ungdommene som har fullført ungdomsstraff/ungdomsoppfølging og fått til en hverdag uten flere lovbrudd. To av tre unge lovbrytere fullfører!  Siden dette er ungdommer med store utfordringer i livet sitt, mener vi at tallet viser at ordningen fungerer for mange.

Men vi lykkes ikke med alle. De nye straffereaksjonene for ungdom som ble innført i 2014 er tuftet på tverrfaglig samarbeid, og da er vi avhengig av at det finnes tiltak ut fra det den unge lovbryteren trenger. Foruten at ungdommen skal ansvarliggjøres gjennom å møte den som ble utsatt for lovbruddet og høre hvilke skadevirkninger det har fått, skal det skreddersys et opplegg (en ungdomsplan) rundt den enkelte ungdom som følges opp av et oppfølgingsteam. Konfliktrådet opplever ofte – og ikke minst i Oslo – at slike tiltak mangler. Ungdomsstraffen går ut på å bygge «sosiale» murer i stedet for fengselsmurer.

At den siste tredjedelen ikke makter å gjennomføre ungdomsplanen skyldes flere forhold. Ofte har de helsemessige utfordringer – uten at det finnes akutt tiltak i psykisk helsehjelp - eller de trenger et program for sinnemestering, som ikke finnes der de bor. Da klarer de det ikke. Andre kan kjenne en så sterk tilhørighet i det kriminelle miljøet, at de verken vil eller klarer å bryte med miljøet. Bildet av ungdomsstraffen som en «soft» straff, kjenner vi oss ikke igjen i.

Vi bør se nærmere på hva vi kan gjøre i fasen fra lovbrudd finner sted til straffegjennomføring er i gang.  Vi er enig i det kan ta for langt tid. Det tar tid med etterforskning og påtaleavgjørelse. Når konfliktrådet får saken starter vi arbeidet med å lage den gode ungdomsplanen med tiltak/krav den unge lovbryteren må forholde seg til.  Det er helt avgjørende at politi, konfliktråd og tiltaksapparat på tvers av sektorer jobber mer effektivt sammen.

Det må presiseres at ungdomsstraff og ungdomsoppfølging gjelder de fra 15 – 18 år som har begått alvorlige lovbrudd, har et oppfølgingsbehov og er motivert!  Det er ikke hvem som helst som får – eller skal ha – ungdomsstraff. Unge under 15 år omfattes ikke av disse straffereaksjonene, selv om medieoppslag og politikeruttalelser kan tyde på at alle ikke er orientert om det.

Det er fint at debatten om ungdomskriminalitet setter søkelys på alle tiltak vi har overfor unge lovbrytere. Konfliktrådets innspill ut fra vår erfaring med ungdomsstraff/ungdomsoppfølging, er at disse reaksjonene ser ut til å være godt egnet som rehabiliterende og kriminalitetsforebyggende tiltak for unge mennesker.

Informasjonssjef Gro Jørgensen   

                                                                                                    www.konfliktraadet.no

Tips en venn Skriv ut