Konfliktrådet Innlandet

Avdelingene Elverum og Gjøvik

post.innlandet@konfliktraadet.no

Postadresse: Postboks 372, 2403 Elverum

Besøksadresse Elverum:  Storgata1, 2408 Elverum

Besøksadresse Gjøvik: Storgata 14, 2815 Gjøvik

 

 

Telefon 62 00 08 31

Konfliktrådsleder Siri Stormoen 95 10 45 55

Tilbyr mekling i Innlandet.