Informasjonsvideoer

Klikk på linkene under for å se video der meklere forteller om hvordan konfliktrådene jobber

Konfliktrådet Sivil sak
Konfliktrådet Straffesak

Konfliktrådet Straffesak Engelsk
Konfliktrådet Sivilsak Engelsk

 

 

Tips en venn Skriv ut