Det er ikke hyggelig å bruke fridager til å irritere seg - eller ikke hilse på nabo`n. Hyttekonflikter er ofte lik de vi finner i boligområder - med trær, parkering, brøyting og utsikt som hovedingredienser - men det finnes også konflikter som er mer spesielle blant hyttenaboer. Felles vannanlegg kan være et stridstema.

Konfliktrådet har meglet mellom to hytteeiere som hadde en konflikt med en fastboende angående vannforbruk. De to hytteeierne var koblet på den fastboendes vannledning - og hadde blitt enige om antall liter vannforbruk pr. dag. Den fastboende mente imidlertid at hytteeierne brukte altfor mye vann - og skrudde derfor av vannet av og til. Etter møtet i konfliktrådet ble de enige om å investere i en vannmåler.  I en annen "vannsak" var stridens kjerne at en tomteeier som ikke var med i vannfellesskapet, nektet de som var med på felles vannledning å grave på hans hyttetomt da det ble nødvendig med reparasjon av vannledningen. En annen hytteeier var bekymret for at nabo`n hadde brukt trykkimpregnert påler til et gjerde rett ved siden av hans tingslyste vannkilde, siden han var redd for at pålene ville forurense vannet. Hytteeiere som knytter seg ulovlig til kommunens vann og avløpsnett har også vært tema i meglingsmøter.

Konfliktrådet har også håndtert saker litt nærmere havet - et eksempel var der naboen mente at bryggeieren utvidet båtfeste, ved å bygge opp stein for stein slik at den til slutt framstod som brygge.

hyttebilde web 2

Rev ned gjerdet

Som i boområder, kan også strid om trær og gjerder gjelder hyttenaboer. En hytteeier sagde ned 15-20 trær for å få seg fjellutsikt - noe naboen ikke likte. De ble enig om erstatning i konfliktrådet. To naboer klarte ikke å enes om sitt felles gjerde mellom eiendommene, inntil den ene ble lei av at de ikke kunne komme til en konklusjon - og rev det derfor ned. Det ble konfliktråd og ikke anmeldelse - og avtalen gikk på at naboen både satte opp og bekostet nytt gjerde på egen regning.  Uenighet om hvorvidt det skal settes opp et gjerde eller ikke, har også vært tema. Det var på fjellet der den ene naboen så seg lei på sauer som kom inn på eiendommen og la fra seg litt av hvert på trappa og terrassen, mens naboen ikke ønsket å stenge for naturen. Meklingsmøter har også inneholdt tema som ulovlige bygde brygger og anklager om at naboens bod blir bygd til anneks - til sjenanse for de i nærmiljøet.

Veier og vedlikehold

Uenighet i forbindelse med atkomsten til hytter, har vært gjenstand for flere saker til konfliktrådet. Det kan være uenighet rundt betaling av brøyting til hyttene, uenighet om generelt ansvar for vedlikehold av veien - saker som enkelte ganger kan bli så "heftig" at en hytteeier eller grunneier har lagt ut steiner eller tømmer for å hindre de øvrige hyttebeboerne å kjøre til fritidsboligen sin. Det blir temperatur av slikt! Og en sommerdag så gikk det litt over styr for en hytteeier som etter en langvarig konflikt med familien i nabohytta om flytebrygge og gangbane til brygga, delte alt i to med en motorsag. En hytteeier som gravde ut tomta si slik at det førte til utgliding på naboens tomt, gjorde avtale om erstatning og arbeid under møtet i konfliktrådet.

550 meklere bistår

Alle har mulighet til å kontakte konfliktrådet - og så vil konfliktrådet ta kontakt med den andre parten og legge til rette for et møte dersom alle parter vil. En eller to meklere vil være til stede - ikke som dommere, men for å bidra i prosessen ved at partene selv finner fram til en løsning alle kan leve med. Å ta saken sin til konfliktrådet er gratis. Det er 22 konfliktråd i Norge med ca. 550 meklere til rådighet.  

Konfliktrådet fikk i 2015 meldt inn 723 nabokonflikter, noen av disse gjelder hytter. Ikke alle konflikter finner sin løsning i konfliktrådet, men det kan være verdt å prøve.

Innbrudd

Mange hytteeiere opplever innbrudd i hytta si - og der innbruddstyvene blir tatt og anmeldt til politiet, kan partene samtykke til at saken oversendes konfliktrådet. Her kan avtalen bli at lovbryterne gjør opp for seg via en økonomisk erstatningsavtale, eller ved å utføre ulike arbeidsoppgaver på hytta. Det skjedde med fire ungdommer som for en tid tilbake, gjennomførte et tyveriraid i flere hytter langs kysten. En av hytteeierne valgte å møte ungdommene i konfliktråd. De ble enige om en arbeidsavtale der ungdommene skulle være med på hytte i et døgn og gjøre forfallent arbeid - slikt at de kunne få en følelse av hva hytta og området betyr for han og hans familie. Ungdommene var på hytta to og to av gangen og tilbakemelding fra hytteeier til konfliktrådet var:

Ola, Per, Hans og Ove har hjulpet å felle trær og ryddet. Fantastisk ungdommer. Snill og hjelpsom og godt humør. Vi hadde ett kjempeflott døgn og alt var vellykket. Jeg hadde en fantastisk helg sammen med dem.

Tips en venn Skriv ut