Jente på benk web

Av Berit Hagen, Konfliktrådet i Agder

Manglende respons kan gjøre vondt for en ungdom, men medfører selvsagt ingen straffereaksjon. Der gjør imidlertid neste «steg» - trusler og uthenging på sosiale medier. Konfliktrådet vet mye om det.  Teller vi «Trusler» og «krenkelse» under ett, er dette den neststørste sakstypen i konfliktrådet.

Drapstrusler og ryktespredning

«Trusler og krenkelse» utgjør ca. 15 % av samtlige saker, og er tilsammen den neststørste sakstypen  i konfliktrådet.   Konfliktrådet har saker som handler om digital trussel og digital mobbing både via data og mobiler, mobbing, ærekrenkelser (herunder sjikanering/telefonsjikane) og seksuelt krenkende bilde/tekst.

Sakene spenner vidt både i alvorlighetsgrad og i alder på menneskene som utfører disse krenkende handlingene og de som blir rammet av dem. Det er både straffesaker og sivile saker. Mange av krenkelsene som kommer som saker til konfliktrådet skjer på Facebook, Instagram eller andre sosiale medier. Det er drapstrusler, mobbing, beskyldninger og ryktespredninger. Noen legger ut nakenbilder av andre. Andre kommer med hatefulle og rasistiske uttrykk til grupper av mennesker og til navngitte enkeltpersoner.

Vet ikke hva barna gjør

I Harstad Tidende, 3.febr. 2017, kan du lese om gutten som via mobiltelefonen delte et nakenbilde av en 13 år gammel jente. De møtte hverandre i konfliktrådet.

-Det var greit å møtes for å få avsluttet saken, sier foreldrene. Ungdommen får sagt hva man mener til hverandre og det var bra for begge parter.

Digital mobbing er et økende problem i skolene. Et nyhetsklipp fra Lister viser til en omfattende mobberapport der skjult mobbing og digital mobbing er fremtredende utfordringer i skolen

Det finnes hjelp

Barn og unge, voksne og gamle kan kontakte konfliktrådet. Konfliktrådet tilrettelegger for møter mellom mennesker hvor en gjennom dialog kan finne fram til gode løsninger. Konfliktrådet har ca 550 meklere over hele landet. De bistår slik at de som møtes får innsikt i hverandres handlinger, synspunkter, følelser og kan stille spørsmål.

#ikkegreit er en kampanje som skal forebygge og bevisstgjøre rundt temaene bildespredning, festrelatert voldtekt og kjæresterelatert vold.

Nettstedet slettmeg.no gir god hjelp til å slette profiler på mange sosiale medier. Stadig flere opplever at de ufrivillig har fått opprettet en falsk profil med sitt eget navn og bilde på nett.

ung.no  er det offentliges informasjonskanal for ungdom. De gir deg informasjon om dine rettigheter, muligheter og plikter.

Valentines dag

Det finnes et spekter av historier om opprinnelsen til valentinsdagen. Hvilke som er sanne er ikke godt å si. I ettertid er denne dagen markert som kjærlighetens dag.

«Ikke mobb kameraten min» er et godt slagord. Det er flott å vite at over det ganske land er det mennesker som hver dag hele året jobber for at det ikke skal skje krenkelser verken i skole, i venneflokken eller på arbeidsplassen.

                                                               www.konfliktraadet.no

Tips en venn Skriv ut