Av Svein Roppestad

I følge Straffegjennomføringsloven skal det skal gis tilbud om gjenopprettende prosess under straffegjennomføringen. Dette er Kriminalomsorgens ansvar. Konfliktrådet – som er «hovedleverandør» av gjenopprettende prosesser i Norge, kan legge til rette for møter der innsatte ønsker gjenoppretting overfor personer utenfor fengselet. Dette kan være både med dem som er utsatt for den handlingen som er begått, eller andre i nettverket som den innsatte ønsker å møte.  

Fengselet i Sandefjord er et av få kvinnefengsler i Norge. Her har Konfliktrådet i Vestfold månedlige dialogmøter med de innsatte. Der blir de utfordret på å snakke om ulike temaer, som kommunikasjon, konflikthåndtering, holdninger og fordommer. Dialogmøtene i fengslet ledes av to meklere med lang erfaring. Det var etter informasjon her, at Ida meldte fra om sitt ønske.

VEstfold kvinnefengsel 1
Meklerne Linda Graff Haugland og Kristin Manvik tilrettela for møtet mellom Ida og den andre parten

Gjensidig respekt

Før Ida møtte faren til barnet sitt, hadde de begge forsamtaler med meklerne. Etter grundige forberedelser, ble møtet holdt – et møte som Ida karakteriserer som et «veldig bra møte med gjensidig respekt.» 

- Der møtte jeg og barnefaren, tilsynsføreren, kontaktbetjenten i fengselet og to meklere. Barnefaren ble møtt ut fra sine behov og samtidig ble mine interesser ivaretatt. Det ble en god dialog med motparten. Etterpå hadde jeg en veldig god følelse, og føler at vi har en ny plattform å bygge videre på.

-Hva gjorde meklerne i Konfliktrådet som var spesielt viktig for deg?

- De så både mine og barnefarens behov og han fikk også et løft for å komme videre. Det ga grunnlag for å oppnå felles mål, og det var rom for følelser. Meklerne hadde god oversikt ved at de på forhånd hadde alle papirer som kunne ha vært nødvendig, og de stilte gode spørsmål. Etter soning vil jeg kontakte Konfliktrådet for å få hjelp til eventuell ny avtale, sier Ida.

Ledelsen fornøyd

Britt Wiese er inspektør i fengselet i Sandefjord, og hun er svært fornøyd med det Konfliktrådet har fått til i denne saken.

- Dette var en flott gjennomført jobb fra Konfliktrådet der jeg opplever at dere fikk til det to advokater, barnevern og tingretten har jobbet med i noen år uten å lykkes. Vi ser stor verdi i at Konfliktrådet har månedlige dialogmøter med innsatte, og det er fint at det kommer noen utenfra som kan bidra til å sette fokus på gjenopprettende prosesser, sier Wiese.

                                                  www.konfliktraadet.no

Tips en venn Skriv ut