Møtet ledes av en eller to upartiske meklere. Deres oppgave er å legge til rette for at partene skal kunne snakke sammen.  I møtet får alle anledning til å fortelle om sine opplevelser, reaksjoner og følelser rundt det som har skjedd, og om hva de ønsker skal skje framover. Det er partene og ikke mekleren, som kommer med forslag til hva som skal stå i en eventuell avtale. Det er som hovedregel to ukers angrefrist på avtaler i straffesaker, mens i sivile saker kan partene selv avtale en angrefrist dersom de ønsker det. Partene kan også avtale å møtes flere ganger.

Alle som er tilstede i møtet har taushetsplikt jf. konfliktrådsloven §9 om det som skjer i møtet. Formålet med taushetsplikten er at alle skal kunne snakke fritt og føle seg trygge på at det som sies ikke bringes videre med mindre partene selv har avtalt det.