Dersom avtalen inneholder en frist for når den skal være gjennomført, skal den som er klager/fornærmete i en sak melde fra til konfliktrådet om avtalen er innfridd eller ikke.

Straffesaker

Konfliktrådet sender en kopi av avtalen som er inngått til politiet. Ved avtalefrist får politiet beskjed om avtalen er innfridd eller ikke. Hvis avtalen overholdes er saken opp og avgjort, hvis ikke kan politiet ta opp saken igjen og vurdere andre strafferettslige reaksjoner.

Straffesaker fra politiet der partene blir enige om en avtale og avtalen blir innfridd, medfører ingen registrering på den ordinære politiattesten. På den utvidede politiattesten slettes saken dersom det ikke begås nye lovbrudd de neste to årene.

 

Sivile saker

Er saken oversendt fra politiet som sivil sak (for de under 15 år eller der straffesaken er henlagt) skal politiet ha en kopi av avtalen og tilbakemelding om den er oppfylt eller ikke.

Er avtalen innfridd avsluttes saken, men hvis ikke vil konfliktrådet spørre partene om de ønsker ny megling.

I sivile saker hvor konfliktrådsbehandling ikke fører fram, står klager fritt til å henvende seg til forliksrådet eller anmelde saken til politiet.