RUS

Truet foreldrene, traff dem igjen i Konfliktrådet

En ung mann hadde over lengre tid hatt utfordringer med narkotika. En kveld eskalerte det og i konfrontasjon med sine foreldre tok han tak i en kjøkkenkniv og truet sine foreldre.

jorik-kleen-bowling

Frå mekling til bowling

Tre ungdommar møtte til mekling etter å ha utøvd vald mot ein jamaldra. Etter meklingsmøtet gjekk alle fire på bowling – saman med dei føresette.

broken-window

Opprydding etter hærverk

Fire gutter i 17-års alderen ble tatt for hærverk inne i noen tomme lokaler. I meklingsmøtet ble det et spørsmål om hvor mye guttene hadde ødelagt.

Jente på benk web

Bilde ble delt i sosiale medier, saken havnet i konfliktrådet

Konfliktrådet fikk inn en sak der en gutt hadde filmet en jente som kysset med en annen. Han hadde delt filmen med andre via sosiale medier. Jenta var fortvilet og flau. Hun visste heller ikke hvordan filmen av henne hadde kommet så mange utenforstående i hende. 

bilulykke_Thomas Wolter_pixabay

Takk for at du torde å møta meg

Ruset og på flukt frå politiet, køyrde «Tore» i svært høg fart i feil retning på motorvegen. Plutseleg small det. I bilen han trefte, sat Martin, ein ung mann på 20 år. Martin vart alvorleg skadd. 

sparegris

Å tasta feil i nettbanken kan by på konfliktar

Å tasta feil i nettbanken kan få store ringverknader. Det erfarte ein mann som ved eit uhell sende kr. 10 000 til feil kontonummer førre sommar. 

bom_pixabay

Kjeda seg - gjorde hærverk

Fire gutar kjeda seg ein kveld, og keisemda skulle visa seg å få utløp på ein måte som fekk følgjer for gutane. Utstyrt med lightergass og mykje kreativitet klarte dei å gjera store skader på ein vegbom som høyrde til eit firma i nærleiken.

Geit

Nabokonflikt med geiter og trakassering

Svoltne geiter som brekar etter leggetid, bilkøyring i høg fart gjennom tunet – og dessutan trakassering via meldingar og kroppsspråk, var striden mellom naboar på landet.   

  

branntilløp 2

Fekk livskvaliteten tilbake etter møte med dei som stifta brannen

Ole opplevde marerittet i livet sitt etter to forsøk på brannstifting i bustadbyggeleaget der han og sambuaren bur. Vekene etterpå var prega av angst og manglande nattesøvn – som igjen gjekk utover arbeidet. Etter å ha møtt dei som stifta brannen er kvardagen i ferd med å bli bra igjen.

telefon_ungjente

Historier fra meklingsrommet:

Mobbing og truslar på nett

To jenter hadde sendt ei rekke krenkande meldingar til kvarandre, mellom anna «Du kan gå og henga deg», «Ingen likar deg», «Viss du hadde døydd hadde ingen brydd seg». Skulen jentene går på hadde delt seg i to grupper med «tilhengarar» til kvar av jentene. Straffesaka enda opp hos konfliktrådet.