Halvannet år etter at ungdomsstraff og ungdomsoppfølging ble vedtatt, er forskere godt i gang med å finne saker og ungdommer som de kan følge. Ungdommer som blir idømt disse straffene har begått alvorlig eller gjentatt kriminalitet før de er fylt 18 år. Straffegjennomføringen går ut på et møte med den/de som er blitt utsatt for lovbruddet, deretter en avtale som settes opp sammen med fagfolk og private støttepersoner med krav ungdommen må oppfylle – og et oppfølgingsteam som følger ungdommen i gjennomføringstiden. Ungdomsstraffen som er den strengeste av disse, erstatter fengsel og kan vare opp til tre år. Det nye med reaksjonene er at her skreddersys sosiale rammer tilpasset den enkelte ungdom. Målet er å holde dem borte fra videre kriminalitet. Konfliktrådet med sine 34 ungdomskoordinatorer landet over administrerer reaksjonene rundt ungdommene. 

Lovbryter og offer

Oppdraget som er gitt av Justis- og beredskapsdepartementet, er at Nordlandsforskning skal forske på erfaringer som igjen kan bidra i den videre utviklingen.  Fem konfliktråd i Øst-Finnmark, Nord-Trøndelag, Oslo og Akershus, Hordaland og Salten – er tatt ut i prosjektet, og foreløpig er forskerne involvert i 12 saker.

-Der vi får samtykke fra de involverte er vi med på ungdomsstormøtet – og så intervjuer vi lovbryter og offer i etterkant av møtet, forteller Ann Kristin Eide som er prosjektleder.

Ungdommene vil også bli intervjuet midtveis i gjennomføringsperioden – og når straffen er avsluttet. Hovedspørsmålet er hvordan de opplever det de er med på. Også meklere, ungdomskoordinatorer, politi og medlemmer i oppfølgingsteamet står på intervjulista.

Skjermbilde[1]
Therese Andrew og Ann Kristin Eide fra Nordlandsforskning intervjuer unge lovbrytere

Trodde jeg skulle skamme meg

Prosjektlederen påpeker at det er få saker de har å referere til foreløpig, og at de fleste av disse ikke er avsluttet. Hun opplever at ungdommene er interessert i å fortelle om sine erfaringer. For noen skjer det en forandring.

- Noen sier at de er glad de fikk denne muligheten, mens andre er skeptisk til et strengt regime i mange måneder framfor en kortere fengselsstraff. Ofte bunner nok det siste i at de ikke har fått med seg all informasjon, sier Eide som også har opplevd at ungdommer får seg en positiv overraskelse.

«Jeg trodde det var slik at jeg skulle sitte og skamme meg» sa en 16-åring som var fornøyd med at ungdomsstormøte med ofre og fagfolk, ikke ble slik.

Forskjeller

Selv om sluttrapporten ikke er ferdig før om tre år, så er det muligheter for råd og korrigeringer underveis. Det kan det være behov for – både fordi dette er nye straffereaksjoner og fordi konfliktrådet er blitt straffegjennomfører for første gang. At det er 22 konfliktråd i ulike fylker kan også by på utfordringer.

-Vi ser en del forskjeller på hvordan ungdomsstormøtet, ungdomsplanen og oppfølgingsteamet gjennomføres, sier Eide som ikke vil ha noen formening om forskningsresultatene bør resultere i en standardisering eller om det er greit med noen geografiske ulikheter – bare rettsikkerheten ivaretas.

Mange spørsmål foreløpig, men noen av svarene vil nok komme både underveis og i sluttrapporten.

www.konfliktraadet.no

 

Tips en venn Skriv ut