Samarbeidsavtale  feb 2016
Samarbeidsavtalen ble undertegnet av konfliktrådsleder Agron Tahiri i Vestfold, konfliktrådsleder Torhild Jensen i Telemark, politimester Christine Fossen, Sør- Øst politidistrikt og konfliktrådsleder Alf Sigmund Larsen i Buskerud.

Av Svein Roppestad

Konfliktrådene i Telemark, Vestfold og Buskerud har undertegnet en samarbeidsavtale med Sør-Øst politidistrikt. Samarbeidet skal sikre rettssikkerhet og likebehandling i hele politidistriktet, og etter politireformen er dette den første formelle samarbeidsavtalen mellom flere konfliktråd og ett av de 12 nye politidistriktene.

Gjenopprettende prosesser

I avtalen er det lagt vekt på økt bruk av gjenopprettende prosesser i straffesakskjeden. Dette er i tråd med Regjeringens mål om at gjenopprettende prosesser skal gjøres tilgjengelig for alle berørte, både fornærmede og gjerningsperson, i alle saker og gjennom hele straffesakskjeden. Gjennom at lovbryter skal møte fornærmede så skal lovbryter stimuleres til å forstå konsekvensene av sine egne handlinger og oppmuntres til å ta ansvar.

Avtalen skal bidra til å skape et forutsigbart og effektivt samarbeid mellom konfliktrådene og politiet. Intensjonen med avtalen er et forutsigbart samarbeid for gjennom tidlig intervensjon og god konflikthåndtering kunne forebygge gjentagende kriminalitet.

                                                                                              www.konfliktraadet.no                                                  

 

 

Tips en venn Skriv ut