Konfliktrådet Finnmark

Avdelingene Alta og Vadsø

post.finnmark@konfliktraadet.no

Postadresse: Løkkeveien 43 (DNB-bygget), 9510 Alta

Besøksadresse Alta: Løkkeveien 43 (DNB-bygget), 9510 Alta

Besøksadresse Vadsø: Damsveien 1, 9815 Vadsø

 

Telefon 78 78 01 00

Konfliktrådsleder  Anita Sommer 94 13 43 42

 

Tilbyr mekling i

Finnmark

 

OBS!

MELDE INN SAK TIL KONFLIKTRÅDET FINNMARK

Konfliktrådet Finnmark har i tråd med Helsedirektoratets anbefalinger iverksatt tiltak for å begrense smittefare. Vi holder vårt kontor fysisk stengt inntil videre, men holder vår aktivitet oppe så langt det lar seg gjøre via hjemmekontor.  Fra tirsdag 31. mars gjennomfører vi mekling via telefon eller video.

 Det er fullt mulig å melde inn saker, og vi vil opprettholde korrespondanse på telefon og e-post for best mulig å forberede saker og komme raskt i gang når tiltakene opphører.

Har du en sak du ønsker å melde inn direkte kan du gjøre det på vår nettside www.konfliktraadet.no via «knappen» Meld inn en sak til konfliktrådet.

Eller du kan ta kontakt via post.finnmark@konfliktraadet.no  evn. telefon 78 78 01 00, for eksempel om du ønsker å drøfte om saken din vil egne seg for konfliktrådsbehandling. Om du velger å sende en e-post er det viktig at den ikke inneholder personsensitiv informasjon.