Av Berit Hagen

Sitatet er hentet fra et brev en ungdom skrev til butikken han nasket i etter at han hadde løst saken sin i konfliktrådet. Butikken anmeldte nemlig gutten til politiet. Det ble opprettet en straffesak, gutten ble siktet. Straffesaken kom til konfliktrådet og ble meklet der. Butikkeier og gutten møttes ansikt til ansikt.

David
David Hylland, Konfliktrådet i Telemark

Flere naskerisaker til konfliktrådet

I 2016 meklet konfliktrådet 640 saker hvor unge mennesker var involvert i naskeri/butikktyveri. Det er rundt 10 prosent av alle  konfliktrådssaker i landet.   

Flere konfliktråd ønsker å øke kunnskapen til handelsstanden om mekling i konfliktrådet. Konfliktrådet i Haugaland og Sunnhordaland samarbeider med politiet. Prosjektet går ut på å forenkle anmeldingsprosessen i naskerisaker. Straffbare forhold som naskeri og skadeverk skal komme raskt til mekling i konfliktrådet.

-Det pågående prosjektet har altså som mål å forebygge, forteller konfliktrådsleder Mona Staveland Snørteland.

-Når en sak kommer opp i konfliktrådet er målet at en skal snakke om det som har hendt, og diskutere hva en tenker må til for å legge hendelsen bak seg. Mekling i konfliktrådet er et gratis tilbud, der det blir tilrettelagt for dialog mellom partene.

Våren 2015 Startet konfliktrådet i Telemark og Telemark politidistrikt et eget prosjekt i samarbeid med handelsstanden og berørte vekterselskaper i hele fylket. ”Hvorfor anmelde naskerisaker og samtykke til konfliktråd?”

-Vi ønsket å rette fokus på naskerisaker og viktigheten av å overføre slike saker til konfliktrådsbehandling, forteller David Hylland i Konfliktrådet i Telemark.

-Vi hadde erfaring fra at mange i handelsnæringen kviet seg for å anmelde naskerier og samtykke til konfliktråd, fordi de mente at det ville ta alt for mye tid, at anmeldelsesprosessen var tungrodd og tidkrevende og resultatet ofte henleggelse.

Forebyggende effekt

-Jeg vet ikke hva som skjedde under meklingen, men den timen forandret trettenåringen vår. Hun snudde tvert om på typer venner og interesser. De tre årene siden har stort sett vært problemfrie, forteller en far som fulgte sin datter til mekling.

Hylland mener at naskerisaker er viktige saker som absolutt bør sendes konfliktrådet. Han mener dette er kriminalitetsforebygging. Ungdommen får gjort opp for seg og får tatt ansvar for det de har gjort.

-Et møte i konfliktrådet kan være det som skal til  for at en ungdom skifter spor helt.

En 17 år gammel gutt sier det slik:

-Jeg har store planer for livet mitt. Hadde dette blitt en politisak med prikker på politiattesten, måtte jeg satt livet mitt på vent. Takket være konfliktrådet kan jeg nå gå videre med planene mine.

                                                                                       www.konfliktraadet.no

Tips en venn Skriv ut