Delegasjonen fra Cuba bestod av professorer fra det juridiske fakultetet og psykologisk fakultet i Havanna. Konfliktrådenes deltakelse i prosjektet startet i 2013. To delegasjoner fra Cuba har hittil vært på studiebesøk i Norge, og seniorrådgiver og kriminolog Karen Kristin Paus fra Sekretariatet for Konfliktrådene, har bidratt i undervisningen ved Universitet i Havanna.

Cuba 1
Delegasjonen fra Cuba på besøk i Drammen

På besøk i «felten» og i fengsel

Forrige uke besøkte cubanere Sekretariatet for konfliktrådene (Sfk) i Oslo, og de reiste på «feltbesøk» til Konfliktrådet i Buskerud og Drammen politistasjon.  I Oslo var det vekt på konfliktrådenes organisering, lovregulering, rekruttering og opplæring av meklere. I Drammen fikk de orientering om hvordan et lokalt konfliktråd fungerer – og fikk møte både ansatte og meklere. Med seg hadde de Knut Papendorf, som er prosjektlederen for samarbeidet mellom Institutt for kriminologi og rettssosiologi(IKRS) ved UiO og Universitetet i Havanna som besøket var en del av.  

 For å få et innblikk i det arbeidet konfliktrådet driver i flere av fengslene i Norge, ble cubanere tatt med til Bastøy fengsel som er et lavsikkerhetsfengsel utenfor Horten. Bastøy fengsel er en stor kontrast til fengsler flest. Her går de innsatte fritt rundt og har arbeidsoppgaver både innendørs og utendørs.  Fengselsdirektøren budskap var: Målet med å sone en dom i fengsel er jo å komme ut som et bedre menneske enn det som kom inn – og da må vi jo behandle fangene veldig godt! Konfliktrådet i Østfold delte sine erfaringer om samarbeid med kriminalomsorgen for å tilby gjenopprettende prosesser mellom den som soner en dom og den som ble utsatt for lovbruddet, eller andre berørte. Dette er et viktig samarbeid for både de domfelte og for de kriminalitetsutsatte, som forventes å øke i omfang i årene som kommer.

Cuba 2 møte i Buskerud[1]
Ansatte og meklere ved Konfliktrådet i Buskerud lærte cubanerne om den norske konfliktrådsordningen

Internasjonal oppmerksomhet

Konfliktrådene mottar hvert år flere studiebesøk.  I 2015 kom det grupper fra blant andre Kosovo og Bulgaria. Delegasjonene bestod av fagfolk hovedsakelig fra justissektor(dommere og påtalejurister, advokater) som ville bidra til reformer i sine hjemland. De ønsker å etablere alternative reaksjoner som konfliktråd for å forebygge kriminalitet og redusere bruken av fengsler.

Besøket fra Kosovo var del av et utviklingsprogram i regi av FN, og den norske ambassaden i Pristina  initierte kontaktet med Sfk på bakgrunn av konfliktrådenes tidligere engasjement på Balkan.

Bulgaria har fått finansiering til et mindre prosjekt.  Prosjektet ble initiert via aktiviteter i regi av den norske ambassaden i Sofia for tre år siden der Nils Christie deltok og var pådriver for at konfliktrådene senere ble involvert. Denne våren skal to instruktører fra konfliktrådene bidra med kurs og opplæring for meklere i Sofia.

 Et lengre prosjektsamarbeid har pågått med Kriminalomsorgen i Latvia siden 2006, finansiert med EEA midler. Målet er å bygge opp meklingsenheter, og konfliktrådene bidrar i opplæring i mekling, veiledning, og erfaringssamlinger. Flere medarbeidere og meklere fra konfliktrådene har bidratt i dette prosjektet.

Les IKRS artikkel om Cuba-besøket http://www.jus.uio.no/ikrs/om/aktuelt/aktuelle-saker/2016/cuba-besok.html  

www.konfliktraadet.no

Tips en venn Skriv ut