Ny bok - Nils i Bulgaria
Nils Christie var engasjert i flere land med sine ideer. Her fra Bulgaria

Boka er resultatet av et prosjekt mellom Institutt for kriminologi og rettssosiologi (UiO) og juridisk fakultet ved Universitetet i Havanna, et samarbeid som ble initiert i 2002 av Nils Christie. Tittelen er Restorative Processes from Oslo to Havana and Back/Los Procesos Restaurativos en Oslo y la Habana. Den gis ut på Novus Forlag – både på engelsk og spansk.

Ny bok - Karen
Karen Kristin Paus har skrevet om konfliktrådsordningen

Interesse fra nye demokratier

De siste tre årene har alternativ konfliktløsning vært et sentralt tema i et nytt masterstudie i kriminologi ved Universitetet i Havanna. Innblikk i de norske konfliktrådene, ideene bak, organisering og utvikling av konfliktrådsordningen har vakt interesse. Masterstudiet er en del av samarbeidsprosjektet, og studentene er jurister fra ulike deler av justissektor på Cuba. Studiebesøk til konfliktrådene har også vært del av prosjektsamarbeidet med UiO, sist ved tre jussprofessorer fra Havanna som besøkte Konfliktrådet i Vestfold. Her møtte de ansatte, meklere og samarbeidspartnere i politiet.   

Hvorfor er så mange ulike land, ofte de nye demokratier, så interessert i bøkene til Nils og i den norske konfliktrådsmodellen? Konfliktrådene har blitt invitert inn som samarbeidspartner i flere land, som i Albania på 90-tallet, senere Latvia, Russland og flere andre land. I forbindelse med et toårig prosjekt i Bulgaria med EØS midler, hadde instruktører fra konfliktrådet opplæring for meklere i Sofia.  Prosjektet i Bulgaria oversatte også to av Christies bøker «Pinens begrensning» (1982) og «En passende mengde kriminalitet» (2004).

Ny bok - Nils og bøker
Christie skrev mange bøker selv. I dag ville han fylt 89 år. Boka om samarbeidet Norge og Cuba er dedikert til han.

Mer human kriminalpolitikk

Sekretariatet for konfliktrådene har også deltatt i Norges menneskerettighetsdialog med Indonesia i regi av utenriksdepartementet. Engasjerte personer fra mange land ser behov for en mer human kriminalpolitikk. De ser behovet for å redusere sitt lands fangebefolkning og søker alternativer som kan bygge opp om en fredelig demokratisk utvikling. Ideene som inspirerte konfliktrådene er tilpasningsdyktig til ulike kulturer og situasjoner. Idéene bygger på å ta i bruk de positive ressurser vi alle har som individ, grupper og som samfunn.

Ideene til Nils Christie – som døde i mai 2015 – fortsetter å inspirere den praktiske meklingshverdag her i landet og ved at Norge mottar betydelig internasjonal oppmerksomhet for konfliktrådsmodellen. ”Man burde ikke la konflikter forvitre, de burde brukes. Og de burde brukes og bli nyttige for dem som opprinnelig var involvert i konflikten.» skrev Nils Christie – i sin internasjonalt berømte og fortsatt aktuelle artikkel «Konflikt som eiendom» (1976).

Les mer om Uio prosjektet her

http://www.jus.uio.no/ikrs/om/aktuelt/arrangementer/2017/boklansering-restorative-process.html

http://novus.mamutweb.com/Shop/Product/NafstadPapendorf-(eds)-Restorative-Processes/100478

http://www.apollon.uio.no/artikler/2013/4_cuba_fengsel.html

Les hele artikkelen til Nils Christie her

Nils Christie - Konflikt som eiendom.doc

Tips en venn Skriv ut