-Vi er godt fornøyd med svarene. Det bekrefter at mange har god nytte av å benytte seg av konfliktrådet. For oss gir svarere verdifulle innspill i hvordan vi skal kvalitetssikre det vi gjør, sier Lise Sannerud, direktør for konfliktrådene i Norge.

Fikk sagt det som var viktig

Undersøkelsen består ca. 35 spørsmål – samt muligheter for eventuelle kommentarer. De 460 respondentene i 2016 fordeler seg på 313 parter, 122 verger, 21 støttepersoner og 4 observatører. De fleste av svarene kom fra parter som møtte på grunn av en voldssak.  85 prosent svarer at de ble godt mottatt av meklerne, mens 3 prosent føler seg dårlig behandlet.  Den samme positiviteten gjenspeiles på spørsmålet «Fikk du sagt det som var viktig for deg?»  78 % svarer ja, og 3 prosent nei. De fleste valgte å inngå avtale på slutten av møtet.

IMG_4680
Lise Sannerud, direktør for konfliktrådene i Norge.

Gjenoppretting

-At 87 prosent inngikk en skriftlig avtale i meklingsmøtet, forteller også at det gjenopprettende møtet fungerer. Når så mange kommer fram til en avtale begge kan godta, tolker jeg det som at de har snakket sammen om det som skjedde, hvordan de har det i dag – og hva som skal til for å «gjenopprette» det som har skjedd. Samtalen ansikt til ansikt er viktig enten de møtes i forbindelse med et lovbrudd eller en sivil sak som nabokonflikter, sier Sannerud som skulle ønske at enda flere svarte på undersøkelsen som blir sendt ut rett etter meklingsmøtet. Hun lover økt innsats for dette i innværende år.

Ikke alle er helt fornøyde, selv om de er i et klart mindretall. Noen har svart at de fikk for dårlig informasjon før møtet, at de oppfattet meklerne som dårlig forberedt og ikke var helt fornøyd med avtalen.  

-Vi må ta lærdom av alle svarene. Resultatet av brukerundersøkelsen vil bli brukt aktivt – blant annet på meklersamlinger, forsikrer direktøren.

Sitater fra undersøkelsen

Meklerne var veldig gode. Gjorde at alle følte seg trygg. Tok oss på alvor og var helt passe tilstede under meklingen. Vennlige og hyggelige mennesker som ville alle parter vel i meklingen. (fra part)

Konfliktrådet er etter min mening et viktig virkemiddel i fastlåste situasjoner. Og et viktig stopp før domstolen. Mekleren som jeg hadde var så dyktige at de burde bæres på gullstol! (fra part)

For ungdommen er løsning i konfliktråd et meget nyttig redskap, både for å gi dem en bedre sjans videre i livet, og til å rette opp og angre sin hendelse. Dette er meget bra!  (fra verge)

Mer om bruker undersøkelsen kan du lese på konfliktrådets hjemmeside http://bit.ly/2nH1U8q

                                                             www.konfliktraadet.no

Tips en venn Skriv ut