Slåssing_max_emanuelson

Drammens Tidende er ett av flere medier som melder om avtalt slåssing som et problem i ungdomsmiljøet. Rektor ved Marienlyst skole i Drammen, forteller til dt.no at avtalt slåssing, og filming av kampen, ikke er noe nytt, men noe de har jobbet med over lengre tid.

 – Du kan telle de aktive på én hånd, men det er mange som heier. De fyrer opp til slåsskamper. I tillegg lages det forklaringer om at dette dreier seg om langvarige konflikter, men egentlig er det bare bagateller, som noen bruker som grunn til å slåss, sier hun.

Medietilsynets rapport viser at tre av ti (31 prosent) har minst én gang sett innhold eller diskusjoner som går på planlegging av slåssing eller slåsskamper. Konfliktrådet kjenner til problemstillingen og har hatt flere saker inne de mekling de siste årene: 

I en voldssak konfliktrådet skulle mekle i, hadde guttene avtalt en slåsskamp, og i tillegg skulle én være dommer og én skulle filme hendelsen. Det ble både til en straffesak og en sivil sak på grunn av at guttene både var over og under den kriminelle lavalder på 15 år. Konfliktrådet arrangerte et stormøte hvor guttene, foreldre/verger, representanter fra skole og politi var til stede.

Det blir laget en avtale som guttene blir enige om innholdet i. I avtalene sier guttene at hendelsen var idiotisk og lite smart gjort. De sier unnskyld til hverandre og sier unnskyld til andre som er blitt berørt av slåsskampen. Guttene er ikke sinte eller sure på hverandre. Foreldre, skole og politi forteller hvordan de er blitt berørt og hva de føler og tenker om det guttene har gjort. I tillegg får de fram konsekvensene vold kan ha.