Ledig verv som mekler i Oppland

Konfliktrådet i Oppland søker samfunnsengasjerte mennesker til ledige meklerverv. Spesielt er det behov i følgende kommuner:Vang, Øystre Slidre, Vestre Slidre, Nord-Aurdal, Sør-Aurdal og Etnedal, Skjåk, Lom, Vågå, Sel, Lesja og Dovre.

En meklers oppgave er å legge til rette for dialog mellom parter i konflikt. Meklerne oppnevnes i et verv for 4 år. De fleste sakene mekles lokalt i den kommunen partene bor. Konfliktrådet tilstreber en bredt sammensatt meklergruppe med hensyn til alder, kjønn og bakgrunn som avspeiler det lokalsamfunn der tjenesten tilbys.

Det kreves ingen spesiell utdannelse, men vi legger stor vekt på personlig egnethet. Søkere må vise interesse for, og ha tid til å inneha vervet. Mekleren må ha evnen til å være upartisk og ønske om å gjøre en innsats i kommunen.

Obligatorisk grunnopplæring (4+3 dager) vil bli gitt før oppnevning, samt regelmessig oppfølging, individuelt og sammen med de andre meklerne i konfliktrådet. 

Godtgjørelse etter fastsatt timesats kr 195.-. De fleste meklingene foregår på ettermiddags- og kveldstid.

For mer informasjon, ta kontakt med Konfliktrådet i Oppland tlf. 22 77 72 10/926 94 608

eller på e-post: oppland@konfliktraadet.no  

Du finner søknadsskjema på  www.konfliktraadet.no/oppland

 

 

Ledig verv som mekler i Agder

Konfliktrådet i Agder søker samfunnsengasjerte mennesker til ledige meklerverv. Spesielt er det behov i følgende kommuner: Vest-Agder: Kvinesdal, Farsund, Lyngdal, Hægebostad, Lindesnes, Mandal, Vennesla. Aust-Agder: Arendal, Lillesand, Birkeland

En meklers oppgave er å legge til rette for dialog mellom parter i konflikt. Meklerne oppnevnes i et verv for 4 år. De fleste sakene mekles lokalt i den kommunen p0artene bor. Konfliktrådet tilstreber en bredt sammensatt meklergruppe med hensyn til alder, kjønn og bakgrunn som avspeiler det lokalsamfunn der tjenesten tilbys.

Det kreves ingen spesiell utdannelse, men vi legger stor vekt på personlig egnethet. Søkere må vise interesse for og ha tid til å inneha vervet. Mekleren må ha evnen til å være upartisk og ønske om å gjøre en innsats i kommunen.

Obligatorisk grunnopplæring (4+3 dager) vil bli gitt før oppnevning, samt regelmessig oppfølging, individuelt og sammen med de andre meklerne i konfliktrådet. 

Godtgjørelse etter fastsatt timesats kr 195.-. De fleste meklingene foregår på ettermiddags- og kveldstid.

For mer informasjon, ta kontakt med Konfliktrådet i Agder tlf. 22 77 70 62/91 71 37 32

eller på e-post: agder@konfliktraadet.no  

Du finner søknadsskjema på http://www.konfliktraadet.no/agder