meklingmøte nr3  jpg

Voldssaker dominerer halvårsstatistikken

Konfliktrådene i Norge har mottatt 3991 saker i første halvår av 2016 – fordelt på 2 121 straffesaker og 1 870 sivile saker. Voldssaker utgjør nesten en fjerdedel av samlet saksmengde. Mens antall saker viser en liten nedgang fra samme tid i 2015 (4054 saker), er det stadig flere ungdommer som idømmes ungdomsstraff og ungdomsoppfølging. (ill.foto)

hyttebilde web

Ikke alltid fredelig på hytta

Spør du Ola og Kari Nordmann om hvorfor de har skaffet seg hytte - er svaret ofte rekreasjon og stillhet blandet med flott natur. Men de fleste hytter har andre hytter i nærheten og dermed kan det oppstå støy i form av uenigheter og konflikter. Noen velger å kontakte konfliktrådet for at saken skal finne sin løsning uten at det går utover lommeboka eller framtidig hygge i ferien.

Anita Sommer

Prøveording med felles ledelse

Justis- og beredskapsdepartementet har gitt sitt samtykke til en prøveordning med felles ledelse av konfliktråd. Ordningen betyr at Konfliktrådet i Salten og Konfliktrådet på Helgeland vil ha samme leder – og det samme vil gjelde for de to konfliktrådene i Nord- og Sør-Trøndelag - samt Vest-Finnmark og Øst-Finnmark. Prøveordningen vil tre i kraft 1. september 2016 med varighet på to år.

De får sitt livs sjanse - det er straffen!

NRK har belyst hva ungdomsstraff og ungdomsoppfølging er ved å intervjue mange personer som er involvert når en ungdom får disse reaksjonene etter at de har begått kriminelle handlinger 

https://www.nrk.no/vestfold/xl/ungdomsstraff-1.12940769

2015-05-11 13 18 42_resized landbruk 3[1]

Forebygger konflikter i landbruket

Store arealer av dyrka jord blir i dag drevet gjennom at bonden leier jord av andre, til forskjell fra tidligere tider da bøndene stort sett eide den jorda de dyrket.  Når leiejorda ikke er på nabogården, men noen kilometer unna - kan det bety sløsing av ressurser, tid og forurensing. For å forebygge konflikter når denne ordningen foreslås endret, er konfliktrådet med i «leiejord-prosjektet» som kan danne modell for andre kommuner i landet.

Skjermbilde Kjersti

De offerløse sakene har også ofre

Å møtes ansikt til ansikt – for å snakke om hvilke konsekvenser lovbruddet fikk for fornærmede samt synliggjøre hva som skal til for å reparere det som skjedde.  Det er essensen i hva konfliktrådet gjør – å tilrettelegge for samtalen mellom mennesker som har noe uoppgjort seg imellom. Slik skal det fortsatt være, men der hovedpersonene i straffesaker alltid var offer og gjerningsperson, åpnes det nå for unntak. Den nye konfliktrådsloven tar inn over seg at kriminalitet berører mange selv om de ikke er fornærmet i juridisk tilstand.

IMG_3958

Mette møtte han som drepte pappan hennes

-Jeg trengte å få en avslutning og jeg trengte å se om det var et menneske bak det monsteret som var i mitt hode. Dessuten ville jeg vise at selv om det har gått 25 år siden han drepte pappa, er det fremdeles mange som lider under savnet. Det sier Mette Lunne om hvorfor hun kontaktet konfliktrådet for å få til et møte med pappas drapsmann.  –Det var stort at han ville møte meg. Hatet jeg har følt mot han hele mitt liv, føler jeg ikke lenger. 

Parter anbefaler konfliktråd 2015 (2)

Gode resultater fra brukerundersøkelse

338 personer svarte på konfliktrådets brukerundersøkelsen i 2015. De fleste av dem er meget fornøyd og kan anbefale konfliktråd.

P1030092[1]

564 har tittelen konfliktrådsmekler

I 2015 kunne 564 nordmenn smykke seg med tittelen «konfliktrådsmekler». Den typiske konfliktrådsmekleren er i femtiåra, jobber i offentlig sektor, er kvinne, har høyere utdannelse enn gjennomsnitts-nordmannen og mekler årlig i 13-14 konflikter. Med dypdykking i tallene så blir bildet mer nyansert…

Cuba ingress

Cuba vil lære om norsk konfliktløsning

Når målet er å innføre undervisning om gjenopprettende prosesser for jurister, så er det helt naturlig å se til Norge. Sist uke fikk representanter fra Cuba et fire dagers program om mekling i konfliktråd, bruk av stormøter og oppfølging av unge lovbrytere i konfliktråd gjennom straffereaksjonene ungdomsstraff og ungdomsoppfølging. Cuba er bare et av flere land som har besøkt Norge og konfliktrådet for å lære av våre erfaringer.