ingress russ

Russebilen - opphav til mange konflikter

Russetida skal være bare gøy, men både i forkant og etterkant av feiringen oppstår det uenigheter og konflikter – og i noen tilfeller alvorlige lovbrudd som vil forfølge ungdommen langt utover russetida. Flere av saken havner i konfliktrådet. Konfliktrådet i Hordaland deltar årlig på arrangement for å forebygge at «dumme» hendelser skjer.

butikktyveri

En takk fra butikktyven….

-Jeg vet dere bruker mye tid og penger på butikktyveri. Jeg synes det er trist å tenke på at jeg har skapt problemer og i tillegg truet en ansatt hos dere. På mange måter er jeg egentlig veldig glad for jeg ble tatt. Dette var med på å snu livet mitt. Takk for at dere ga meg en sjanse til å gjøre opp for meg i konfliktrådet.

Mobbing 1

Jeg vet jeg har mobba deg...

-Jeg vet jeg har mobbet deg. Mye. Jeg vil ikke gjøre det mer. Jeg vil ikke være en mobber. Kan du tilgi meg?

Kronikk - Dagsavisa 2017[1]

Jenny – med et liv uten kriminalitet

Kronikk i Dagsavisen 19.4.2017 av Lise Sannerud, direktør i konfliktrådet

Jenny. 16 år. Tilbringer hverdagen i sentrum sammen med venner. Synes det er lite trivelig å være hjemme – og får det ikke lenger til på skolen. Det blir mest skulk nå. Rus gjør alt lettere. Til det trengs det penger. Det skaffer Jenny seg ved å rane litt yngre ungdommer. Noen ganger med brutal vold. Hun kan litt om de metodene, hun har selv vært utsatt for det.

Brukerundersøkelsen

Bruk konfliktrådet - oppfordrer de som har møtt der

Vil du anbefale konfliktrådet til andre? Var konfliktråd et godt valg i din situasjon? JA er svaret fra   85-90 prosent av dem som har deltatt i konfliktrådets brukerundersøkelse. Den er basert på reaksjoner fra 460 personer som i løpet av 2016 har møtt i meklingsmøter enten som parter, verger eller støttepersoner.

Roksund 2

Meklerne bidrar til god folkehelse

Meklere i konfliktrådet bidrar med mer enn konfliktløsning! De bidrar rett og slett til bedre folkehelse!  Det slo Gisle Roksund, fastlege og spesialist i allmenn- og samfunnsmedisin, da han møtte meklere fra Telemark, Buskerud, Vestfold og Agder.

snø 022[1]

Hete snø-konflikter

Selv om snøen holder kuldegrader, kan det gå "ei kule varmt" om vinteren også. Her er eksempler på tre konflikter som endte i konfliktrådet - alt på grunn av Kong Vinter og noen naboer

portrett

Fra statsråd og fylkesmann til mekler i konfliktrådet

Hun har ledet Stortinget gjennom å være stortingspresident, hun har vært statsråd i to perioder i Brundtland-regjeringen og avsluttet yrkeskarrieren som fylkesmann i Buskerud. Det er kanskje ikke så rart at noen parter får litt bakoversveis når de ser hvem som skal mekle i konflikten deres. – Det hender at godt voksne folk spør om det virkelig er meg, men i løpet av kort tid så er skuldrene senket og jeg blir ikke annet enn konfliktrådsmekleren, ler Kirsti Kolle Grøndal.

Ny bok - boka

Cuba-samarbeid er blitt til bok - dedikert til Nils Christie

Gjenopprettende prosesser i et bredt perspektiv sett fra Oslo og Havanna. Det er tema i en bok som gis ut i disse dager.  Boka er dedikert til Nils Christie som i dag 24. februar ville fylt 89 år. Det innledende kapittelet i boka presenterer konfliktrådsordningen i Norge og er skrevet av seniorrådgiver Karen Kristin Paus fra Sekretariatet for konfliktrådene.

Samarbeidsavtale ingress

Første samarbeidsavtale med politidistriktet

Konfliktrådene i Telemark, Vestfold og Buskerud og Sør-Øst politidistrikt er de først i landet med en egen samarbeidsavtale. Sammen skal de sikre rettssikkerhet og likebehandling i hele politidistriktet. Grunnlaget skal være de gjenopprettende prosessene.