snø 029

Med vinter kommer snø-konfliktene

Vinteren har meldt sin ankomst flere steder i landet. Type nabokonflikter er sesongbetont, og når kuldegradene setter inn handler ofte konfliktene om snø.  Noen naboer kontakter konfliktrådet og opplever at samtalen med en upartisk mekler blir mer konstruktiv enn om de kun snakkes ved gjerdet – eller snøfonna.  Konfliktrådet har god erfaring med at mange finner fram til løsninger.

Mekler i Bergen som flyr hjem fra syden

Fra Spania til Bergen for å mekle

Hordalandsmekler Arne Engelsen bor store deler av året i Spania og pendler mellom Alicante og Bergen for å mekle konfliktrådssaker. Den tidligere lederen i Bergen fengsel og for Siviltjenesteadministrasjonen ved Hustad leir har fortsatt like stor glød for meklergjerningen etter mange år med pendling. -Jeg gleder meg alltid veldig til å komme i gang igjen med meklingen etter et Spaniaopphold, forteller Arne Engelsen som synes det er «ekstra kjekt» å sitte på flyet og vite at det er saker som venter på han hjemme i Bergen.    

Madsen, dansk ingress

Ofre for overgrep kan trenge svar på hvorfor det skjedde

Ingen skal tvinges til å møte sin overgriper, men ingen skal heller bli nektet muligheten til møtes dersom det er ønskelig for begge parter.

 

Spørsmål om ære

Spørsmål om ære

Kronikk i Dagbladet om hvordan konfliktrådet jobber i slike saker

Ung

Spredning av nakenbilder ender i konfliktrådet

-Trenden med at ungdommer sender nakenbilder av seg selv og video av seksuelle handlinger, viser seg også på saksstatistikken hos konfliktrådet. Mens det i fjor var 29 saker som handler om bildedeling, er det over 50 saker hittil i år. –Vi har møtt jenter som har fått ødelagt flere år av skolegangen sin og som sier at etter møtet i konfliktrådet vil de kunne gå på skolen igjen. Men vi møter også foreldre som hevder at siden dette foregår på en lukket gruppe må det være greit, sier direktør i konfliktrådet, Lise Sannerud som karakteriserer utviklingen som alarmerende.

Flint ingress

Ny hverdag for Flint etter fullført ungdomsoppfølging

-Hverdagen er litt så mye bedre. Jeg trener, går på videregående, mekker på motorer -  og mamma er glad! Det sier Flint Stacey fra Rogaland som takker «Ungdomsoppfølging» for forandringen. 16-åringen er et eksempel på at der mange instanser går sammen under felles koordinering – så kan forandring skje. Straffereaksjonen er for unge lovbrytere som har begått lovbrudd og som trenger tett oppfølging for å forebygge mer kriminalitet.

IMG_1848

Tverrfaglig samarbeid? Det går an!

Hvem er egnet til å få ungdomsstraff eller ungdomsoppfølging? Hva slags saker egner seg? Hvilke tiltak bør den unge lovbryteren få under straffegjennomføringen? I hvert politidistrikt er det opprettet minst en koordineringsgruppe (KOG) som blant annet er rådgivende organ for påtalemyndigheten. I 2016 besluttet Sekretariatet for konfliktrådene i tillegg å etablere en nasjonal koordineringsgruppe. Her er oppgaven å samle erfaring for å utvikle og kvalitetssikre en lik straffegjennomføring over hele landet, gjennom godt tverrfaglig samarbeid.

erna Solberg

Erna Solberg løste trusselsak i konfliktrådet

Forhåpentligvis blir det ikke brukt for konfliktrådet når statsminister Erna Solberg i disse dager forsøker å få til en felles avtale med partiene på borgerlig side. Men skulle det oppstå store konflikter, så kjenner Erna til konfliktrådet siden hun møtte der i en trusselsak.

Vår stand - hoved jpg

Konfliktrådet klar for Arendalsuka

Konfliktrådet er representert på Arendalsuka. Sammen med over 200 andre som har stand i sørlandsbyen, er konfliktrådet med på å danne grunnlaget for visjonen til Arendalsuka – en nasjonal arena hvor aktører innenfor politikk, samfunns- og næringslivet møter hverandre for debatt og utforming av politikk for nåtid og framtid.

Gressklipping web

Tok innbruddstyvene med på hytta ei helg

Sommer er hytteferie og idyll for mange. Ekstra trist er det når det feriestedet blir utsatt for innbrudd og hærverk. Konfliktrådet har eksempler der innbruddstyver er tatt av politiet og i møte med hytteeieren blir enige om erstatning via arbeid på hytta.