Rekkehus

Jakten på bolig kan ende hos konfliktrådet

At noen har en bolig til utleie, mens andre trenger et sted å bo – burde være en vinn-vinn-situasjon for begge parter. Likevel oppstår konflikter.  Konfliktrådet er en av instansene som merker en økning i uenigheter mellom utleier og leietaker. I de mest ekstreme sakene har levegger vært revet og snø dumpet foran inngangsdøra – før partene har møtt hverandre i meklingsmøte.

portrett - ingress 1

Statssekretæren åpnet Konfliktrådskonferansen

Statssekretær Toril Reynolds (Frp) fra Justisdepartementet åpnet Konfliktrådskonferansen 2017, og ikke nok med det. Reynolds som har vært statssekretær siden desember, valgte å være med hele dagen - for å lære mest mulig om konfliktrådet. 

begge med telefon - ingressbilde

Lærebedriften valgte seg Elina og Sebastian

Konfliktrådet er godkjent som lærebedrift og dermed har vi to lærlinger fram til 2018. Sebastian Tornaas Lund og Elina Skjerven har etter noen måneders opplæring og veiledning blitt en verdifullt bidrag i Sekretariatet for konfliktrådene. Elina valgte seg kontor og administrasjon, mens Sebastian jobber i IT-seksjonen.

ingress russ

Russebilen - opphav til mange konflikter

Russetida skal være bare gøy, men både i forkant og etterkant av feiringen oppstår det uenigheter og konflikter – og i noen tilfeller alvorlige lovbrudd som vil forfølge ungdommen langt utover russetida. Flere av saken havner i konfliktrådet. Konfliktrådet i Hordaland deltar årlig på arrangement for å forebygge at «dumme» hendelser skjer.

butikktyveri

En takk fra butikktyven….

-Jeg vet dere bruker mye tid og penger på butikktyveri. Jeg synes det er trist å tenke på at jeg har skapt problemer og i tillegg truet en ansatt hos dere. På mange måter er jeg egentlig veldig glad for jeg ble tatt. Dette var med på å snu livet mitt. Takk for at dere ga meg en sjanse til å gjøre opp for meg i konfliktrådet.

Mobbing 1

Jeg vet jeg har mobba deg...

-Jeg vet jeg har mobbet deg. Mye. Jeg vil ikke gjøre det mer. Jeg vil ikke være en mobber. Kan du tilgi meg?

Kronikk - Dagsavisa 2017[1]

Jenny – med et liv uten kriminalitet

Kronikk i Dagsavisen 19.4.2017 av Lise Sannerud, direktør i konfliktrådet

Jenny. 16 år. Tilbringer hverdagen i sentrum sammen med venner. Synes det er lite trivelig å være hjemme – og får det ikke lenger til på skolen. Det blir mest skulk nå. Rus gjør alt lettere. Til det trengs det penger. Det skaffer Jenny seg ved å rane litt yngre ungdommer. Noen ganger med brutal vold. Hun kan litt om de metodene, hun har selv vært utsatt for det.

Brukerundersøkelsen

Bruk konfliktrådet - oppfordrer de som har møtt der

Vil du anbefale konfliktrådet til andre? Var konfliktråd et godt valg i din situasjon? JA er svaret fra   85-90 prosent av dem som har deltatt i konfliktrådets brukerundersøkelse. Den er basert på reaksjoner fra 460 personer som i løpet av 2016 har møtt i meklingsmøter enten som parter, verger eller støttepersoner.

Roksund 2

Meklerne bidrar til god folkehelse

Meklere i konfliktrådet bidrar med mer enn konfliktløsning! De bidrar rett og slett til bedre folkehelse!  Det slo Gisle Roksund, fastlege og spesialist i allmenn- og samfunnsmedisin, da han møtte meklere fra Telemark, Buskerud, Vestfold og Agder.

snø 022[1]

Hete snø-konflikter

Selv om snøen holder kuldegrader, kan det gå "ei kule varmt" om vinteren også. Her er eksempler på tre konflikter som endte i konfliktrådet - alt på grunn av Kong Vinter og noen naboer