fra åpningsseansen
Fra åpningsseansen med blanta andre Albanias justisminister Etilda Gjonaj

Virkningen av et møte ansikt til ansikt mellom fornærmede og lovbryter – Restorative Justice som på norsk heter gjenopprette prosess (RP) – ligger bak temaene som ble belyst i løpet av de tre dagene konferansen varte.  Hovedspørsmålet er: Hva er blitt ødelagt – hva må til for å reparere skaden som er skjedd?

 

 

    

karen work shop
Karen Kristin Paus holdt workshop der lekmeklerordningen var i fokus

Ungdomsstraff til æresrelatert vold

Expanding the restorative imagination  (å utvide de gjenopprettende muligheter) var tittelen på årets konferanse. Når representanter for i alt 50 land setter seg sammen i formålet å informere, diskutere og lære om hvordan kriminalitet kan håndteres, utveksles erfaringer og meninger over stor skala. De som tok turen til Albania fra ulike konfliktråd i Norge, bidro med i alt seks workshoper som tok for seg tema ungdomsstraff, lekmeklere og æresrelatert vold som er aktuelle saker både i Norge og i flere europeiske land.

Praktikere, forskere og embetsfolk fra store deler av Europa, men også enkelte fra Australia, Canada, Chile , Brasil, Italia, Rwanda, Sør-Afrika og USA var tilstede. Flere innledere tegnet et bilde av hvordan gjenopprettende prosess og strafferett kan komplementere hverandre i å bringe lys og forståelse i hva som har skjedd, få fram sannheten – og styrke i sluttresultatet.

At den norske kriminologprofessoren Nils Christie har spilt en stor rolle i arbeidet med gjenopprettende prosess, ble bevist ved at han både ble nevnt i innledingen til konferansen og ved at flere foredragsholdere refererte til han. Et stort presseombud overvar deler av konferansen som ble åpnet av Albanias justisminister Etilda Gjonaj.

Ketil og Gro - hektisk forberedelse
Det er stor interesse i Europa for å høre om ungdomsstraffen. Gro Rossland og Ketil Leht-Olsen ga en workshop der de informerte om ordningen

Avdekke behovet

Hvordan møte partene i forberedelsen og gjennomføring av meklingen -  hvordan gå veien sammen med dem for å avdekke hva deres behov er – ble berørt i flere av workshopene. Det er i denne håndteringen det best mulig kan legges til rette for en skreddersydd gjenopprettende prosess. De grunnleggende prinsipper er verdien av deltakelse, myndiggjøring, respekt og selvsagt frivillighet. Det å gi anerkjennelse for partenes fortellinger og opplevelser var også et gjennomgående tema som en forutsetning for å komme videre til endringsprosesser, til nye forståelser, i noen tilfeller til forsoning. 

Flere innlegg både i plenum og i workshops ga innsikt i hvordan arbeide godt med barn og ungdom som er utsatt for urett som vold og overgrep. En av dem var advokat og forsker Tali Gal fra Israel. Hennes vei inn i GP-feltet var gjennom et møte som advokat med et misbrukt barn, og et svært grelt eksempel hvor dårlig barnet ble ivaretatt i strafferetten.  Hun tok initiativ og ledet Israels første prosjekt for barn som ofre (Child Victim Assistance Project).

lars otto juni 2018
Lars Otto Justad fra Konfliktrådet i Buskerud sitter i styret til EFRJ og han var godt fornøyd med konferansen

Søster til Angela Davis

Forståelser av vold og sammenhenger mellom individnivåer og samfunnsnivå var et annet hoved tema. For de fleste var det stort å oppleve Fania Davis tidligere leder av RJ for ungdom i Oakland, USA og søster til borgerettsaktivisten Angela Davis. Som en levende historiebok ga hun oss et innblikk i det amerikanske samfunns raseskiller og diskriminering. Fania Davis åpnet sitt innlegg med et afrikanske utrykk som betyr «jeg ser deg; jeg ser deg utover det verste du har gjort, jeg ser deg utover det verste som er gjort mot deg – jeg ser deg! Hun avsluttet med oppfordringen - vær den lederen du venter på!  

Norge og Albania

Stiftelsen AFCR (Albanian Foundation for Conflict Resolution)   hadde tilrettelagt for et helstøpt vellykket praktisk og sosialt arrangement.  De norske konfliktrådenes betydning for utviklingen av gjenopprettende prosesser i Albania ble nevnt både i konferanseprogrammet og under åpningen. Bakgrunnen for det er det 10 år lange samarbeidet fra 1999 til 2009 mellom konfliktrådene og AFCR. Det var et solidaritetsprosjekt for faglig utveksling og bidrag til fred og forsoning finansiert av Utenriksdepartementet i Norge, og Norad. EFRJ konferansen i år er for vertslandet et stort bidrag for å styrke GPs posisjon i Albania.’

                                                                        www.konfliktraadet.no

Tips en venn Skriv ut