blomster[1]

Park
Driftssjef i Parkvesenet i Kristiansand Kurt Tange Jensen stiller krav om oppmøte og innsats, men synes det er flott å inkludere ungdommene i arbeidsfellesskapet.

Av Berit Hagen

Det er Kurt Tange Jensen som sier dette. Tange Jensen er driftssjef i Parkvesenet i Kristiansand kommune. Han forteller at parkvesenet anmelder skadeverk til politiet, men de har valgt å alltid krysse av på skjemaet at de ønsker å treffe gjerningspersonen i konfliktrådet.

-Jeg hadde nok kvia meg for å anmelde enkelte saker, hvis det ikke hadde vært en mulighet for å få løst saken i konfliktrådet.

Å gi folk en mulighet

Driftssjefen forteller at det er flest ungdommer, men han møter også godt voksne som har gjort skadeverk. For Kurt er det viktig å gi menneskene en mulighet.

-Jeg er alltid spent før møter i konfliktrådet, men gruer meg ikke, forteller Kurt. Det er spennende å høre gjerningspersonens motivasjon for å ta ansvar for det han eller hun har gjort.

Det har blitt en del møter i konfliktrådet for Tange Jensen. Alle handler om skadeverk. Det er tagging, hærverk på traktorer og annet utstyr og hugging eller ødeleggelse av trær.

-Du vet jeg har ansvar for alt fra «vugge til grav», fra lekeplasser til gravplasser, for sommerblomster og bed. Det er mange ansatte som arbeider med å holde det fint og ordentlig i kommunen.

Derfor synes Tange Jensen det er lett å inngå arbeidsavtaler med ungdommene han møter. Det er nok å gjøre for Parkvesenet i Kristiansand kommune.

Sommerjobb i ettertid

-Det er flott å inkludere ungdommene i arbeidsfellesskapet vårt. Vi stiller krav om oppmøte og arbeid. Flere av ungdommene jeg har møtt i konfliktrådet, tilbyr jeg sommerjobb i ettertid. Vi er en etat som er inkluderende, forteller Kurt, vi samarbeider med NAV om arbeidstrening og arbeidsplikt for ungdommer og er med i «Sommerjobbprosjektet» her i Kristiansand. I tillegg har mange andre ungdommer også sommerjobb hos oss.

Tange Jensen synes konfliktrådet håndterer sakene godt. Han berømmer konfliktrådet for å være raske. Ungdomssaker bør ha en høy prioritet. Det er forebyggende å møte i konfliktrådet, mener han.

-Forresten, en ting, sier Kurt, det kan bli litt kjedelig når vi kommer til avtaleskrivinga i konfliktrådsmøtet. Da er en jo liksom ferdig og så skal det formuleres og skrives ned. Det der tar litt lang tid.

                                                                                     www.konfliktraadet.no