Konfliktrådet gjenopptar fysiske møter og mer normal drift. En smittevernveileder, som bygger på Folkehelseinstituttets råd, ligger til grunn for hvordan vi framover kan møtes ansikt til ansikt. Møter i konfliktrådet skal være trygge og gode, enten de skjer over telefon, video eller ved fysiske møter. Alle typer saker kan meldes inn som før (knapp til høyre), eller du kan kontakte konfliktrådet i ditt distrikt.